Ograniczenie zużycia jednorazówek oczyma przetwórców

Ograniczenie zużycia jednorazówek oczyma przetwórców
Stowarzyszenie European Plastics Converters (EuPC) skomentowało wyniki głosowania ws. lekkich toreb z tworzyw sztucznych, które odbyło się 16 kwietnia podczas plenarnej sesji w Strasbourgu. Głosowanie było kolejnym etapem procedury legislacyjnej rozpoczętej propozycją Komisji Europejskiej z listopada ub.r. i wspartej raportem Margarete Auken.

Choć EuPC zgadza się z głównym celem rezolucji, którym jest ograniczenie zużycia lekkich toreb z tworzyw sztucznych w Europie, to jednak jej przyjęcie, pozwalające na wprowadzenie zakazu stosowania tego typu wyrobów oraz legalizujące obecną sytuację we Włoszech, jest zdaniem przedstawicieli organizacji sprzeczne z regułami rynku wspólnotowego i przyniesie niewielkie korzyści środowiskowe.

Ponadto EuPC wyraziło rozczarowanie, iż przyjęte zapisy odnoszące się do problemu toreb biodegradowalnych mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Zgodnie z przyjętą propozycją, używane do produkcji toreb materiały biodegradowalne i kompostowalne "są mniej szkodliwe dla środowiska aniżeli konwencjonalne tworzywa". Zdaniem EuPC takie sformułowanie jest nieprawdziwe i nie jest potwierdzone żadnymi wiarygodnymi badaniami naukowymi.

Dodatkowo EuPC wzywa do przeprowadzenia gruntownej rewizji normy EN 13432 w celu wyjaśnienia obecnych nieścisłości i jasnego określenia różnic między materiałami biodegradowalnymi i kompostowalnymi.

Jak zauważają przedstawiciele stowarzyszenia, podczas debaty poprzedzającej głosowanie niektórzy europosłowie wyraźnie promowali materiały biodegradowalne. Zdaniem EuPC jest to groźne zjawisko, ponieważ jak dotąd tego nie udowodniono, iż tego typu biotworzywa są bardziej ekologiczne aniżeli tradycyjne i łatwo może się okazać, iż posiadają one negatywny wpływ na środowisko. Dlatego też przyjęte zapisy narażają PE na powtórzenie negatywnych doświadczeń związanych z promowaniem biopaliw.

Na te niebezpieczeństwa w trakcie debaty wskazywał komisarz ds. środowiska Janez Potočnik, który stwierdził, iż potrzebne są dalsze badania nad biotworzywami z punktu widzenia ich oddziaływania środowiskowego. Ponadto Potočnik podkreślił niektóre aspekty problemu dotąd ignorowane przez europosłów, jak np. wpływ biotworzyw na jakość recyklatów, konkurencyjność upraw roślin przemysłowych wobec upraw rolniczych oraz czas rozkładu materiałów biodegradowalnych.

Projektem KE oraz rezolucją Europarlamentu zajmie się teraz Rada Unii Europejskiej. EuPC wyraziło nadzieję, iż nowy Parlament wraz z Radą UE zmienią najbardziej dyskusyjne fragmenty projektu.