Opakowania Nemesis po raz pierwszy w Europie

Opakowania Nemesis po raz pierwszy w Europie
Brytyjska firma Northumbria Blow Moulding, specjalizująca się w produkcji opakowań metodą rozdmuchiwania, jako pierwszy wytwórca w Europie wypuściła na rynek cztero i pięciolitrowe pojemniki PET z uchwytem.

Brytyjska firma opracowała innowacyjny produkt i to w kilku aspektach. Po pierwsze do produkcji pojemników o pojemności 4 i 5 litrów zastosowała tworzywo PET, co już samo w sobie jest wyjątkiem przy tego rodzaju aplikacjach. Zwykle używa się bowiem polietylenu wysokiej gęstości. Po drugie pojemniki mają rozbudowane uchwyty. Doprowadzenie do takiej sytuacji wymagało większego stopnia skomplikowania fazy produkcyjnej. Zbiorniki były wytwarzane w technice wytłaczania z rozdmuchem

Do produkcji wykorzystano tworzywo koncernu Eastman Chemicals. Dało ono możliwości wytwarzania cieńszych ścianek bez pogorszenia przezroczystości wyrobu, łatwości obróbki i zwiększyło odporność chemiczną. Ponadto zastosowanie tego tworzywa zapewniło brytyjskiemu wytwórcy spore oszczędności. Wyeliminowano bowiem kosztowny proces fluorowania przed napełnianiem. Fluorowanie to pokrywanie m.in. tworzywowych powierzchni gazem fluorowym, co pozwala na przeznaczenie do użytku lub dalszego przetwarzania wstępnych, pośrednich i gotowych produktów. Fluorowanie może również chronić powierzchnie z tworzyw sztucznych przed działaniem wilgoci, pary, zapachów i aromatów. Co więcej fluorowane powierzchnie chronią także przed atakami bakterii i mikroorganizmów. W przypadku opakowań z HDPE przeprowadzenie operacji fluorowania jest wymagane, zaś dla opakowań PET już nie. Ponadto produkcja przy użyciu materiału dostarczonego przez Eastman wymagała mniejszego ciśnienia rozdmuchu i słabszego schładzania, które jest częściowo odpowiedzialne za obniżanie czasu cyklu.

Opakowania Nemesis

Opakowania o nazwie Nemesis były rozwijane przez 10 miesięcy, a cały projekt był wart 300 tys. funtów. Producent zdecydował się na wykorzystanie PET zamiast HDPE, również dlatego, że politereftalan etylenu gwarantuje większą estetykę wyrobu.

Pojemniki będą stosowane jako opakowania dla branży chemikaliów przeznaczonych do gospodarstw domowych. Opakowania cechują się dużą przejrzystością, jak zawsze ma to miejsce w przypadku PET, oraz połyskiem.