Opakowania Plast-Boxu w Brukseli i Amsterdamie

Opakowania Plast-Boxu w Brukseli i Amsterdamie
Firma Plast-Box wyeksportowała w 2013 roku do klientów z regionu Beneluksu 2,7 mln opakowań, co oznacza wzrost sprzedaży o 12 proc. w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Spółka zamierza w dalszym ciągu zwiększać eksport do krajów tego regionu.

- Kraje Beneluksu to bardzo ważny dla nas region - mówi Andrzej Sadowski, członek zarządu Plast-Box SA. - W Belgii jesteśmy obecni od 15 lat i to właśnie tam pozyskaliśmy pierwszego dystrybutora, od którego rozpoczęło się rozszerzanie siatki naszych odbiorców w tym kraju, a następnie także i w Holandii. W takim modelu, czyli poprzez dystrybutorów, realizujemy dominującą część sprzedaży do obu państw. Postawiliśmy przy tym na specjalizację ze względu na obsługiwany przez nich obszar geograficzny oraz ze względu na rodzaj ostatecznego odbiorcy naszych produktów. Taka dywersyfikacja dystrybutorów pozwala efektywniej realizować dostawy i lepiej wykorzystywać potencjał tamtejszych rynków, a uchodzą one za bardzo wymagające. Jest to region wysoko uprzemysłowiony i doskonale skomunikowany z całą Europą, co przekłada się na dużą konkurencję, nie tylko lokalną, ale i z innych krajów Unii. W tym kontekście nasz rosnący eksport do Beneluksu jest tym większym sukcesem.

Oprócz Belgii i Holandii opakowania Plast-Boxu trafiają do kilkudziesięciu innych państw Europy. Firma od lat jest obecna i zwiększa sprzedaż w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy w krajach skandynawskich, a także na Wschodzie - w Rosji i na Ukrainie.

Czytaj więcej: Opakowania 1108 Rynek 831