Opakowania w ramach projektów NewGenPak i Bio2Mat

Opakowania w ramach projektów NewGenPak i Bio2Mat
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych bierze udział w dwóch innowacyjnych projektach z zakresu opakowań.

CBIMO to jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pierwszy realizowany przez nią projektów nosi nazwę NewGenPak. Jest to interdyscyplinarne i międzynarodowe przedsięwzięcie szkoleniowo - badawcze, w którym uczestniczy osiem uniwersytetów (z Bolonii, Valencii, Grenoble, Karlstad, Arnhem, Kopenhagi, Monachium), cztery instytuty badawcze oraz sześciu partnerów przemysłowych.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału naukowego badaczy poprzez zintegrowany program szkoleniowy, co umożliwi przeniesienie praktycznych umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia na grunt komercyjnego zastosowania wyników badań. Działalność badawcza skoncentrowana jest na nowej generacji aktywnych opakowań na bazie włókien celulozowych oraz biokompozytów. Podczas badań brany jest pod uwagę aspekt zrównoważonego rozwoju oraz wpływu opakowań na środowisko naturalne.

Natomiast projekt Bio2Mat, dotyczy wykorzystania wybranych ubocznych produktów rolno-spożywczych o budowie mikrowłóknistej do produkcji kompozytowych opakowań wielomateriałowych, posiadających właściwości przeciwbakteryjne dzięki integracji z nanoproszkowym tlenkiem cynku.

Takie materiały kompozytowe będą docelowo przeznaczone jako bezpieczne dla użytkownika opakowania do wybranych produktów żywnościowych przy jednoczesnym zachowaniu podatności na procesy biodegradacji. Dzięki zastosowaniu jako głównego surowca włóknistych produktów ubocznych pochodzących z procesów przemysłowych przetwórstwa rolno-spożywczego projekt spełni istotne wymagania w zakresie nowych alternatywnych bioodnawialnych materiałów opakowaniowych, których produkcja nie wymaga indywidualnej uprawy oraz które mogą być jednocześnie wykorzystywane do produkcji żywności oraz funkcjonalnych materiałów opakowaniowych.

Projekt przewiduje opracowanie niezbyt drogich i wysokowydajnych metod produkcji trójwymiarowych opakowań - jako modelowy artykuł wybrano tacki.

W projekcie będziemy mieli do czynienia z przekształceniem materiałów opakowaniowych do cennych mikro- i nanomateriałów włóknistych oraz ich wykorzystaniem do produkcji opakowań metodą prasowania, wytłaczania i wtrysku.

CBIMO jest koordynatorem projektu Bio2Mat. Poza jednostkami z Polski w projekcie uczestniczą także jednostki badawcze i partnerzy przemysłowi ze Szwecji i Austrii.

Czytaj więcej: Badania 136 Opakowania 1108