Opakowania z trójwymiarową folią

Opakowania z trójwymiarową folią
Nowe rodzaje opakowań z trójwymiarową folią soczewkową imitującą ruch stają się w ostatnim czasie coraz bardziej popularne. To jeden z pomysłów na przyciągnięcie przez opakowanie uwagi klienta i lepsze pozycjonowanie produktu na sklepowej półce.

Materiały soczewkowe już na tyle mocno zadomowiły się na rynku, że z powodzeniem można je stosować w branży opakowaniowej. I coraz więcej opakowań jest o nie wzbogacona.

Folia soczewkowa zbudowana jest z szeregu podłużnych, owalnych soczewek ułożonych wzdłuż jednego z boków, jedna obok drugiej. Kształt soczewek powoduje, że patrząc na obraz pod różnymi kątami widzimy różne fragmenty obrazu. Specjalne oprogramowanie komputerowe umożliwia takie przetasowanie poszczególnych fragmentów obrazów układając je w jeden, że po pokryciu go folią soczewkową patrząc pod różnymi kątami widzimy poszczególne ujęcia.

Opakowania z trójwymiarową folią

Folie soczewkowe rozróżnia się przy użyciu dwóch parametrów: liniatury - oznaczającej ilość soczewek na jednym calu, oraz kąta oglądania. Mniejsza liniatura oznacza, że obrazy należy oglądać z większej odległości. Kąt widzenia natomiast określa, jak mocno należy "okrążyć obraz" oglądając go, aby zobaczyć wszystkie ujęcia.

Innymi słowy folia soczewkowa daje złudzenie ruchu i głębi przestrzennej zapisanego na niej obrazu. A to już w znaczny sposób wyróżnia opakowanie. Obecnie cena folii soczewkowej jest niewiele wyższa od ceny kartonu, istnieją też możliwości technologiczne umieszczania jej na wszystkich praktycznie rodzajach opakowań - od tworzyw sztucznych po szkło. Folię można stosunkowo łatwo wklejać na wszelkie sposoby. Można ją zatem nakładać na różne opakowania produktów masowych. I to właśnie przesądza o jej coraz częstszym zastosowaniu.

Zdaniem wielu specjalistów użycie folii trójwymiarowej w opakowaniach będzie się stale powiększać. I co więcej taka tendencja może w dużym stopniu zmienić strukturę budżetów reklamowych firm. Część pieniędzy wydawanych do tej pory na reklamę w mediach może być przeznaczana na inwestycje w nowoczesne opakowania.

Opakowania z trójwymiarową folią