Opakowania z tworzyw doskonałe na indywidualne zamówienie

Estetyka nie jest jedynym sposobem, w jaki specjalnie zaprojektowane narzędzia do produkcji tworzyw sztucznych mogą wyróżnić opakowanie na tle oferty konkurencji. Wielu zaopatrzeniowców w firmach zamawiających opakowania zaczyna dostrzegać praktyczne i ekonomiczne korzyści z inwestycji.

Uważni obserwatorzy sektora handlu detalicznego zauważyli, że producenci wielu marek, którzy tradycyjnie stosowali szkło lub metal jako dwa podstawowe materiały do produkcji opakowań, przechodzą obecnie na indywidualnie projektowane alternatywy z tworzyw sztucznych.

Producenci realizujący tę strategię mają zapewnione wyraźne korzyści. Wytrzymałość tworzyw sztucznych, nawet w cienkich częściach, oznacza mniej zbitych opakowań i uszkodzonych produktów w łańcuchu dostaw, a lekka waga plastiku pozwala na znaczne obniżenie kosztów transportu w porównaniu z cięższymi opakowaniami ze szkła i metalu.

Opakowania z tworzyw doskonałe na indywidualne zamówienie


Dzięki tym samym właściwościom tworzywa sztuczne są też efektywnym materiałem pod względem zrównoważonego rozwoju, co jest kolejnym ważnym kryterium motywującym klientów do zakupu zindywidualizowanych opakowań formowanych wtryskowo. Procesy produkcyjne w wytwarzaniu opakowań tworzywowych są generalnie uważane za efektywne energetycznie.

Dobrze przemyślane projekty uwzględniające zmniejszenie wagi opakowań i możliwość ich układania jedno w drugim pozwalają na transport większej liczby opakowań na palecie, co jeszcze bardziej zmniejsza ogólny wpływ marki na środowisko naturalne.

Ponadto konsumenci mają teraz większe możliwości oddawania plastikowych pojemników do recyklingu, co zmienia dawne przekonanie, że tworzywo trafia na wysypiska. Liczba zakładów zajmujących się recyklingiem i przerobem tworzyw sztucznych w Europie rośnie, do czego przyczynia się popyt na polimery odpadowe wśród producentów.

Ze względu na to zapotrzebowanie na polimery pochodzące z odpadów pokonsumenckich oraz poprzemysłowych odpadowe tworzywa sztuczne stały się jeszcze cenniejsze. Dzięki temu tworzywo jest odzyskiwane, sortowane i przerabiane w systemach opartych na obiegu zamkniętym i wykorzystywane do pakowana żywności lub w zastosowaniach przemysłowych.