Organika-Sarzyna zwiększa produkcję żywic

Organika-Sarzyna zwiększa… We wtorek należąca do Ciechu spółka Organika-Sarzyna uruchomiła rozbudowaną instalację do produkcji nasyconych żywic poliestrowych (Saturated Polyester Resin – SPR). Dzięki inwestycji o wartości 11,6 mln zł firma zwiększy produkcję o 100 proc., do poziomu 12 tys. ton rocznie. Realizacja inwestycji rozpoczęła się nieco ponad rok temu, a etap prac montażowych zakończył się 31 sierpnia br.

Produkowane w Nowej Sarzynie żywice SPR służą głównie do zaopatrzenia firm wytwarzających farby proszkowe, dla których są głównym surowcem. Podwojenie produkcji ma zaspokoić potrzeby dotychczasowych klientów, a w dalszej perspektywie ma także pomóc w znalezieniu nowych kontrahentów.

- Z całą mocą należy podkreślić, że restrukturyzacja to nie tylko zmiany organizacyjne czy cięcie kosztów - powiedział Andrzej Kopeć, prezes zarządu spółki Organika-Sarzyna. - Oznacza również rozwój, czego dowodem jest rozbudowana instalacja SPR. Nigdy nie ulegało dla mnie wątpliwości, że aby planować funkcjonowanie wiele lat naprzód, należy inwestować w nowe moce przerobowe. Jest to również niezbędny warunek skutecznej konkurencji na wolnym rynku w czasie kryzysu.

Rozbudowana instalacja SPR ma pomóc spółce w znaczącym zwiększeniu dostaw do krajów UE, jak również do Turcji czy krajów Europy Wschodniej.

- Organika-Sarzyna pozostaje istotnym elementem Grupy Chemicznej Ciech, planujemy wspólną przyszłość na wiele nadchodzących lat - stwierdził Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech. - Jest też punktem wyjścia do budowy naszego segmentu organicznego. Cieszę się, że decyzje inwestycyjne, jak ta dotycząca rozbudowy instalacji SPR, podejmowane w najtrudniejszych dla całego Ciechu chwilach teraz wydają owoce, które służą umacnianiu i rozbudowywaniu naszej pozycji rynkowej.

Stwierdzenie prezesa Ciechu wydaje się potwierdzać doniesienia wskazujące na zmianę wcześniejszych planów dotyczących odstąpienia Organiki-Sarzyny na rzecz GA Puławy, jednak władze obu spółek nie wypowiadają się bezpośrednio w tej sprawie.

Czytaj więcej:
Żywice epoksydowe, poliestrowe, do farb proszkowych
 

Żywice epoksydowe, poliestrowe, do farb proszkowych, żelkoty i topkoty, utwardzacze, żywice fenolowo-formaldehydowe

Polska
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska

Reportaże

Forum