Organizacje branżowe za wolnym handlem maszynami

Organizacje branżowe za wolnym handlem maszynami
Europejska organizacja Euromap (European Plastics and Rubber Machinery) wraz z północnoamerykańskim stowarzyszeniem SPI (The Plastics Industry Trade Association) podpisały deklarację wyrażającą wolę wprowadzenia wolnego handlu w branży maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Celem takiego rozwiązania miałoby być umocnienie konkurencyjności obu regionów na tle globalnym oraz zabezpieczenie pracy dla 65 tys. osób zatrudnionych w sektorze. Obecnie euroamerykański rynek maszyn do przetwórstwa wart jest 15 mld euro i stanowi połowę całego światowego rynku.

- Umowa handlowa TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) stanowi milowy krok w zakresie współpracy sektora na obu kontynentach i będzie miała bardzo pozytywny wpływ na nasze relacje biznesowe - powiedział William R. Carteaux, prezydent i dyrektor zarządzający SPI.

Całkowite zniesienie taryf celnych

Istotą wolnego handlu jest całkowite zniesienie ceł, co prowadzić ma do natychmiastowego wzrostu poziomu eksportu. Jak przekonują przedstawiciele organizacji, zarzuty formułowane wobec tego rozwiązania posiadają nieporównywalnie mniejszą wagę aniżeli możliwości, które stworzy podpisanie porozumienia w tej sprawie. Zdaniem Euromap i SPI, pozwoli ono stworzyć dziesiątki tysięcy miejsc pracy w całym sektorze produkcji maszyn w Europie i USA.

- TTIP stworzy nowe możliwości, nie zagrożenia - powiedział Thorsten Kühmann, sekretarz generalny Euromap.

Zdaniem obu organizacji, politycy po obu stronach Atlantyku powinni więc uczynić wszystko, by odpowiednio wypromować w społeczeństwie ideę porozumienia.

Harmonizacja standardów technicznych

Obie strony zmierzają do zharmonizowania standardów bezpieczeństwa i powołały już w tej sprawie międzynarodową grupę roboczą (ISO). Celem zaangażowanych podmiotów jest zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego oraz uproszczenie procedur związanych z dostarczaniem maszyn, co z kolei przełoży się na oszczędność czasu i pracy oraz przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności.

Zwiększenie roli przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości

Obie organizacje nalegają na polityków UE i USA w celu zwiększenia zainteresowania sprawami firm produkujących maszyny, które w większości zaliczają się do przedsiębiorstw średniej wielkości. Do tej pory potrzeby tych firm były w znacznej mierze ignorowane, mimo iż wielkość eksportu maszyn z Europy do Stanów Zjednoczonych jest większa niż w sektorze motoryzacyjnym.