Orlen Eko nowym członkiem PIPCh

Orlen Eko nowym członkiem… 5 listopada do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przystąpiła spółka Orlen Eko Sp. z o.o., wspierająca podmioty należące do Grupy Orlen oraz firmy zewnętrzne w zakresie racjonalizacji systemów gospodarowania odpadami, w szczególności poprzez ich poddawanie operacjom odzysku czy unieszkodliwiania w sposób bezpieczny dla środowiska.

Działalność prowadzona przez Orlen Eko obejmuje m.in. kompleksowe gospodarowanie odpadami, z wykorzystaniem instalacji do odzysku i ich unieszkodliwiania, w tym także odpadów niebezpiecznych oraz usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji przeciwpożarowej, serwisu sprzętu ratowniczego i podręcznego sprzętu gaśniczego, ochrony środowiska, w tym monitoringu środowiska gruntowo-wodnego oraz pomiarów emisji do powietrza atmosferycznego, a także usługi czyszczenia dedykowane dla przemysłu.

Spółka posiada zespoły regionalne, zlokalizowane we wszystkich większych miastach i świadczy usługi na terenie całego kraju. Spółka wspiera również lokalne oraz ogólnopolskie inicjatywy o charakterze proekologicznym.

Firma prowadzi działalność w oparciu o prawomocne decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska oraz Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskiem i bhp wg norm PN-EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (w obszarze akredytowanego laboratorium monitoringu środowiska).

Spółka świadczy usługi na rzecz spółek z GK Orlen oraz firm z różnorodnych branż, dla których bezpieczne, przyjazne środowisko pracy oraz ochrona wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne, są wartościami priorytetowymi.

Czytaj więcej:
Ekologia 450

Reportaże

Forum