Orlen rozbudowuje zdolności produkcyjnych fenolu

Orlen rozbudowuje zdolności…

Realizowany przez PKN Orlen Program Rozwoju Petrochemii wszedł w kolejny etap. W ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, koncern podpisał umowę na licencję i projekt bazowy. W najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie projektu bazowego oraz uruchomienie procesu wyboru wykonawcy w formule "pod klucz" (tzw. EPC) dla inwestycji. Fenol znajduje zastosowanie głównie w przemyśle tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, żywic, farmaceutycznym oraz przy produkcji środków ochrony roślin.

Obecnie moce produkcyjne fenolu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku plasują się na poziomie ok. 46 tys. ton rocznie. W przypadku realizacji inwestycji i budowy Kompleksu Fenolu zwiększyłyby się one do ok. 200 tys. ton rocznie.

- Uruchomienie Kompleksu Fenol II umożliwiłoby wzrost produkcji wyrobów wysokomarżowych, przyczyniając się do zwiększenia udziału Orlenu w rynku fenolu. Realizacja inwestycji pozwoliłaby również na wydłużenie łańcucha produktowego benzenu oraz umożliwiłaby rozwój portfela produktowego w kierunku pochodnych fenolu i acetonu, a przez to umocni pozycję konkurencyjną PKN Orlen na światowym rynku petrochemicznym - powiedział Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. rozwoju PKN Orlen..

Zakres umowy obejmuje m.in. udzielenie Orlenowi licencji na produkcję kumenu, służącego do otrzymywania fenolu oraz produkcję fenolu. Zakłada się, że w skład inwestycji weszłyby instalacja do produkcji kumenu, instalacja do produkcji fenolu i acetonu oraz systemy pomocnicze. Nowe obiekty zlokalizowane zostałyby na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Program Rozwoju Petrochemii w Orlenie obejmuje budowę kompleksów pochodnych aromatów, rozbudowę kompleksu olefin i zdolności produkcyjnych fenolu oraz budowę  Centrum Badawczo-Rozwojowego. Zakończenie wszystkich inwestycji planowane jest do końca 2023 r.

Trwają intensywne prace związane z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego, które ma zostać otwarte jeszcze w tym roku. Inwestycja w Płocku umożliwi rozwój i wdrażanie własnych technologii. W CBR będą m.in. przeprowadzane testy usprawniające procesy technologiczne, udoskonalające produkty i optymalizujące koszty.

Inwestycja, której całkowity koszt szacowany jest na ok. 184 mln zł, wpisuje się w zapowiadane przez koncern wydłużenie łańcucha wartości produkcji petrochemicznej. Do końca minionego roku zakończono prace projektowe dla obiektów centrum, zakończono również roboty konstrukcyjne dla budynku biurowego, a dla pozostałych przestrzeni prace te są bardzo zaawansowane. Budynki osiągnęły już docelową wysokość i trwa zabudowa ścian i przegród. 

Źródło: PKN Orlen

Reportaże

Forum