Orlen sprzedaje kwas tereftalowy za 1,8 mld zł

Orlen sprzedaje kwas tereftalowy…
PKN Orlen podpisał umowę z SK Eurochem na podstawie której będzie dostarczał firmie kwas tereftalowy (PTA). Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Wartość podpisanej na czas nieograniczony umowy w okresie pierwszych pięciu lat jej trwania szacowana jest na około 1,8 mld zł. – „Na podstawie umowy PKN Orlen będzie dostarczał SK Eurochem kwas tereftalowy (PTA). Umowa zastępuje umowę zawartą 31 maja 2006 roku i stanowi jednocześnie jej wypowiedzenie. Zawarcie dzisiejszej umowy ma na celu uszczegółowienie zapisów umowy z 2006 roku, a wypowiedzenie umowy z 2006 roku nie powoduje żadnych skutków finansowych dla emitenta" – poinformował Orlen w komunikacie.

Znajdująca się we Włocławku fabryka SK Eurochem produkuje granulat PET, wykorzystywany w przemyśle tworzyw sztucznych, przede wszystkim przy produkcji butelek oraz folii. Obecne moce produkcyjne SK Eurochem wynoszą 120-140 tys. ton rocznie. Firma rozpoczęła produkcję w 2005 r. Obecnie jest jedynym producentem granulatu PET w Polsce. Konsumpcja PET w naszym kraju sięga ok. 170 tys. ton rocznie. Do pojawienia się SK Eurochem na rynku Polska była importerem tego polimeru. Obecnie natomiast 60 proc. produkcji włocławskiego zakładu trafia za granicę.

W tej chwili włocławski zakład znajduje się w fazie poważnych zmian. Do tej pory akcjonariuszami firmy byli SK Chemicals (62,63 proc.), Anwil (17,37 proc.), LG International (10 proc.) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (10 proc.). Jednak udziały należące do SK Chemicals przejęła Indorama, największy na świecie producent PET. Kilkanaście dni temu UOKiK wyraził już zgodę na nabycie przez Indoramę kontroli nad SK Eurochem. Było to konieczne, bowiem zgodnie z przepisami prawa transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Czytaj więcej: Rynek 872