Orlen: wyniki półroczne i nowa strategia

Orlen: wyniki półroczne i nowa strategia
Koncern PKN Orlen opublikował dane finansowe za II kwartał br. Wynika z nich, że spółka odnotowała w tym okresie wzrost wyniku EBIDTA wg LIFO, który wyniósł w analizowanym okresie 856 mln zł. Jednocześnie spółka wypracowała wyższe przychody (28,65 mld zł wobec 28,22 mld zł w II kw. roku 2013) oraz utrzymała stabilne łączne wolumeny sprzedaży w porównaniu z II kwartałem ub.r. Na wyniki koncernu istotnie wpłynęły dobre wyniki segmentu detalicznego, który osiągnął EBITDA wg LIFO na poziomie 359 mln zł oraz wynik EBITDA wg LIFO segmentu Downstream, który pomimo przestojów remontowych był wyższy o 12 mln zł (r/r).

Na dobry wynik segmentu detalicznego wpływ miała poprawa marży pozapaliwowej oraz wzrost sprzedaży i udziałów w rynkach polskim, czeskim i litewskim. Segment Downstream w II kwartale 2014 r. znajdował się pod wpływem trudnego otoczenia makro oraz przestojów remontowych w Polsce. Stabilny wynik EBITDA wg LIFO wynoszący przed uwzględnieniem odpisów 612 mln zł, uzyskany został przy wzroście sprzedaży produktów rafineryjnych i petrochemicznych w Czechach (r/r), przy jednoczesnym spadku na rynku polskim, niższej sprzedaży produktów rafineryjnych na Litwie oraz poprawie uzysku paliw w Czechach i na Litwie (r/r).

W perspektywie półrocznej przychody spółki zmalały z 55,67 mld zł w I poł. 2013 roku do 52,77 mld zł w I półroczu br. Cieniem na wynikach finansowych pierwszego półrocza kładzie się utrata wartości składników aktywów. Przeprowadzony test wskazał konieczność dokonania odpisów na łączną kwotę 5 mld zł, co powoduje, że EBIDTA wg LIFO Orlenu po pierwszym półroczu wyniosła -3,2 mld zł. Największy odpis dotyczy litewskiej części koncernu - Orlen Lietuva, pozostałe dotyczą segmentu rafineryjnego Grupy Unipetrol (-711 mln zł) oraz innych aktywów, w tym Spolany i Rafinerii Jedlicze (-104 mln zł).

Trudna sytuacja rafinerii w Możejkach na Litwie wynika z najniższego od 10 lat poziomu marż oraz zwiększenia presji w zakresie sprzedaży morskiej, a właśnie w tym sektorze litewska rafineria lokuje ponad połowę swojej produkcji.

Zarząd Orlenu poinformował, iż będzie zmierzać do poprawy rentowności litewskiej spółki poprzez zmniejszanie kosztów ogólnych i kosztów pracy, optymalizację CAPEX-u do poziomu poniżej 20 mln dol. rocznie oraz kontynuację działań poprawiających efektywność. Jednak ze względu na przewidywany trudny przełom 2014 i 2015 roku, zarząd nie wyklucza czasowego wyłączenia rafinerii.

Do najważniejszych wydarzeń i inwestycji realizowanych w drugim kwartale Orlen zalicza m.in. kontynuowanie prac budowlanych bloku parowo-gazowego o mocy 463 MWe we Włocławku. Trwa również proces wyboru wykonawcy na budowę elektrociepłowni w Płocku w formule "pod klucz". Koncern prowadzi także prace w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów

Koncern utrzymuje silne zaangażowanie w segmencie poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Orlen Upstream realizuje obecnie 11 odwiert poszukiwawczy w gminie Mełgiew, na terenie powiatu świdnickiego. W przypadku pozytywnych wyników analiz próbek skał z otworu Lublin-OU1, wykonany zostanie krótki test produkcyjny.

W ramach rozwoju koncernu Orlen kupił 100 proc. udziałów w spółce Birchill Exploration Limited Partnership, której działalność obejmuje rozpoznanie oraz wydobycie złóż ropy naftowej i gazu w Kanadzie.

Do głównych założeń opublikowanej jednocześnie strategii PKN Orlen na lata 2014-2017 należą m.in. uzyskanie średniorocznej EBITDA wg LIFO na poziomie 5,1 mld zł, realizacja średniorocznych nakładów inwestycyjnych na poziomie 4,1 mld zł, wzrost wydobycia węglowodorów do poziomu 6 mln boe rocznie w 2017 roku, utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30% oraz konsekwentny wzrost poziomu dywidendy przypadającej na akcję.

- Analizując sytuację rynkową uważamy, że to co dzieje się od pewnego czasu w naszej branży staje się nową rzeczywistością - powiedział Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen. - Dlatego postanowiliśmy zweryfikować nasze założenia strategiczne i dostosować je do uwarunkowań rynkowych. Wizja rozwoju PKN Orlen nie zmienia się i działalność w tzw. obszarze Downstream pozostaje jej fundamentem. Traktujemy go jako zintegrowany łańcuch tworzenia wartości, ze wzajemnie powiązanymi obszarami produkcji rafineryjnej i petrochemicznej, których efektywność wspiera nowoczesna energetyka przemysłowa oraz silna pozycja na rynku. Z kolei w segmencie Detalu będziemy wykorzystywać nasze przewagi konkurencyjne: nowoczesną sieć, bazę lojalnych klientów oraz silną markę, rozwijając naszą obecność na wzrostowych rynkach. Koncepcję rozwoju Orlenu dopełnia zrównoważony rozwój wydobycia węglowodorów. Aktywnie prowadzimy poszukiwania na naszych koncesjach w Polsce i w Kanadzie. Wywiązujemy się także ze zobowiązań wobec akcjonariuszy deklarując, że będziemy wypełniać założenia polityki dywidendowej. Jestem przekonany, że podejmowane działania i realizowane inwestycje pozwolą nam na zwiększanie wartości koncernu.


Czytaj więcej: Wyniki finansowe 279 Ropa 45

brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska


Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże