Orlen wypuszcza kolejne obligacje

Orlen wypuszcza kolejne obligacje
Zainteresowanie obligacjami PKN Orlen z trzeciej serii było tak duże, iż zapisy zostały wyczerpane już pierwszego dnia emisji, tj. 6 listopada. W związku z tym koncern podjął decyzję o wypuszczeniu na rynek obligacji z serii D o wartości 100 mln zł. Zapisy mają potrwać od 14 do 21 listopada.

Do tej pory koncern wyemitował w trzech seriach obligacje o łącznej wartości 600 mln zł, zaś w ramach całego programu emisji o wartości maksymalnej 1 mld zł.

Zmienne oprocentowanie papierów dłużnych oparte będzie o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,3 proc. p.a. i będzie wypłacane co 6 miesięcy. Spółka planuje, aby również Seria D trafiła do obrotu na Rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Seria D, podobnie jak poprzednia, otrzymała wysoki rating od agencji Fitch na poziomie A-(pol).

O wciąż niezaspokojonym zainteresowaniu inwestorów obligacjami świadczyć może fakt, iż obligacje serii C złożyło 1159 inwestorów, a więc prawie dwukrotnie więcej niż w przypadku Serii A. Średnia kwota zakupu po redukcji wyniesie prawie 174 tys. zł. Jak wynika ze statystyk, ponad 92 proc. obligacji detalicznych trzeciej serii PKN Orlen zostało nabytych przez inwestorów indywidualnych.


brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska