Orlen zwiększy produkcję propylenu

Orlen zwiększy produkcję propylenu…
Jeden z kluczowych projektów petrochemicznych koncernu PKN Orlen - Instalacja Metatezy - uzyskał aprobatę zarządu oraz rady nadzorczej i rozpoczyna fazę realizacyjną. Dzięki realizacji inwestycji zakład wyprodukuje rocznie o 100 tys. ton propylenu więcej, a całkowity wolumen produkcyjny płockich zakładów wyniesie 550 tys. ton rocznie.

Instalacja Metatezy powstanie na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku i będzie wytwarzała propylen o jakości polimerowej. Obecny nominalny wolumen produkcji w tym zakresie wynosi 450 tys. ton. Koszt realizacji projektu wyniesie około 400 mln zł.

- Naszym celem jest skuteczna dywersyfikacja źródeł uzyskiwania przychodów i wzmacnianie efektywności segmentu downstream Grupy Orlen - podkreśla Wojciech Jasiński, prezes zarządu PKN Orlen. - Chcemy maksymalizować wykorzystanie potencjału produkcyjnego w Polsce i w Czechach oraz pogłębienie integracji petrochemii i rafinerii, co zapewni nam elastyczność rynkową wobec zmieniających się popytów na paliwa i petrochemikalia. Stawiamy na produkty posiadające szerokie wykorzystanie w branży tworzyw sztucznych bowiem jej potencjał nabywczy wciąż rośnie, a perspektywy średnioterminowe wykazują trwały, pozytywny trend.

Instalacja Metatezy powstanie na bazie licencji zakupionej przez koncern od firmy Lummus Technology Inc. z grupy CB&I, specjalizującej się w szeroko rozumianej infrastrukturze energetycznej. Umowa z wykonawcą obejmuje także usługi doradztwa technicznego i inżynieryjnego.

W założeniach obecnej strategii zakreślonej do 2017 r Grupa Orlen przewiduje wydatki na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych w obszarze petrochemii na poziomie 1,6 mld zł.