PCC Rokita: 100 proc. zysku dla akcjonariuszy

PCC Rokita: 100 proc. zysku… W środę 20 kwietnia Walne Zgromadzenie spółki PCC Rokita, zgodnie z wcześniejszymi rekomendacjami zarządu i rady nadzorczej spółki, podjęło uchwałę o przeznaczeniu 100 proc. zysku netto za 2015 rok na dywidendę. Środki zostaną wypłacone akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, czyli w wysokości 4,48 zł na jedną akcję. Tak wysoka dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję plasuje PCC Rokita w czołówce polskich spółek dywidendowych.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy będzie dzień 28 kwietnia 2016 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 13 maja 2016 roku. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 19 853 300.

W minionym roku Grupa PCC Rokita odnotowała rekordowo wysokie zyski. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 153 mln zł (wzrost o 22,4 proc.), skonsolidowany zysk netto wyniósł 84,8 mln zł netto (wzrost o 19 proc.), a jednostkowy zysk netto PCC Rokita był w kwocie 89,1 mln zł netto (wzrost o 28 proc.). Główną siłą napędową tak dobrych wyników była aktywność w segmencie polioli.

- To kolejny rok z rzędu, kiedy zysk spółki przekazujemy naszym akcjonariuszom – powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - Równolegle do wypłacanych dywidend, utrzymujemy dynamiczne tempo w inwestycjach. Właśnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych inwestycji w obszarze polioli.

- Nie tylko mamy ambicję być, ale jesteśmy już dzisiaj spółką dywidendową – mówi Rafał Zdon, wiceprezes spółki. - PCC Rokita poprawia zyski, zwiększa swoją kapitalizacje, jak i regularnie wypłaca dywidendę, stanowiącą 100 proc. zysku jednostkowego netto spółki. Co ważne dla rynku, jednocześnie mamy potencjał w postaci rozwoju w obszarze nowych, specjalistycznych i wysokomarżowych produktów oraz ekspansja na nowe, szybko rozwijające się rynki.

Czytaj więcej:
Giełda 150

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4