PCC Rokita przygotowuje się do emisji akcji

PCC Rokita przygotowuje się… W związku z planowaną publiczną emisją akcji i wprowadzenia ich na warszawską giełdę firma PCC Rokita SA złożyła 27 lutego do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny spółki. Jeszcze w tym roku spółka planuje przeprowadzenie IPO. W wypadku powodzenia oferty udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie 15 proc., zaś ich udział w liczbie głosów wyniesie 10 proc.

- Decyzja o pozyskaniu środków w drodze publicznej emisji akcji wpisuje się w naszą długoterminową strategię finansową, zakładającą dywersyfikację źródeł finansowania – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

Długoterminowa strategia biznesowa PCC Rokita zakłada m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych. Spółka koncentruje się na rozwoju produktów specjalistycznych, które charakteryzują się wyższą marżą. Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i poszerzenie portfolio produktów.

Spółka PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, zaopatrując m.in. przemysł tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

Do głównych produktów spółki należą poliole, wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers), alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej oraz produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 20 spółek zależnych. Jedynym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. W skład Grupy PCC wchodzi 78 spółek, które zatrudniają obecnie łącznie prawie 3 tys. pracowników w 16 krajach.

Czytaj więcej:
Giełda 147
Rynek 928

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4