PCC Rokita zmniejsza emisję pyłów

PCC Rokita zmniejsza emisję… Spółka PCC Rokita zainstalowała w elektrociepłowni najnowszej generacji elektrofiltr zmniejszający stężenie emitowanych pyłów. Pomimo że obniżone unijne normy, zgodnie z uczestnictwem firmy w Przejściowym Planie Krajowym, obowiązywać będą dopiero w 2020 r., firma już teraz zmniejszyła stężenie z 50 na 20 miligramów na metr sześcienny. Obecna norma jest znacznie wyższa i wynosi 100 mg/Nm3. Inwestycja kosztowała 7 mln zł.

- Przestrzeganie norm jest naszym priorytetem - powiedział Wiesław Klimkowski, prezes PCC Rokita SA. - Zanieczyszczenie powietrza ma przecież duży wpływ na nasze zdrowie. Zależało nam, żeby jak najszybciej spełnić wymogi unijnych przepisów.

Miejscowość Brzeg Dolny nie ma własnej elektrociepłowni, a ciepło do prawie 80 proc. mieszkań w mieście dostarcza PCC Rokita dostarcza. System ciepłowniczy jest przyjazny środowisku, dzięki temu jakość powietrza w Brzegu Dolnym jest znacznie lepsza niż w wielu miastach Polski. Źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego jest w dużej mierze emisja szkodliwych substancji związana z ogrzewaniem mieszkań węglem.

PCC Rokita przeprowadziła gruntowną modernizację odpylacza kotła oraz zbudowała instalację redukcji tlenków azotu, dzięki temu spełnia zaostrzone wymogi środowiskowe, wynikające z unijnej dyrektywy IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Dopuszczalne wielkości stężeń ustalane są w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska oraz europejskie przepisy dotyczące jakości powietrza. Wprowadzanie uregulowań prawnych w odniesieniu do emisji niektórych zanieczyszczeń występujących w powietrzu na terenie całej Unii, stanowi jedną z przyczyn poprawy sytuacji. Unia Europejska ustanowiła normy w zakresie emisji pyłu zawieszonego (PM) o różnych rozmiarach, ozonu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, ołowiu oraz innych zanieczyszczeń, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na środowisko. Zgodnie obowiązującymi przepisami, państwa UE są zobowiązane do przeprowadzania oceny jakości powietrza. W Polsce jest ona dokonywana od 2002 r.

Czytaj więcej:
Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych
 

Aktualizacja

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4

Reportaże

Forum