PCC Rokita zwiększa produkcję pochodnych fosforu

PCC Rokita zwiększa produkcję pochodnych fosforu
W pierwszym kwartale 2014 roku spółka PCC Rokita zakończy inwestycję, dzięki której o 150 proc. wzrosną łączne zdolności produkcyjne trójchlorku fosforu (PCl3) i tlenochlorku fosforu (POCl3). W ramach prowadzonych prac firma zlikwidowała wąskie gardła oraz wybudowała punkt załadunkowy cystern kolejowych.

Trójchlorek i tlenochlorek fosforu stosowane są głównie jako surowce do syntezy substancji aktywnych farmaceutyków, środków ochrony roślin i dodatków do tworzyw sztucznych.

Kompleks Chemii Fosforu PCC Rokita to jedyny producent trójchlorku i tlenochlorku fosforu w Europie Wschodniej oraz największy w Europie Wschodniej producent fosforowych uniepalniaczy do pian poliuretanowych. Kompleks dostarcza surowce naftalenopochodne do największych inwestycji infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta produktowa obejmuje m.in. plastyfikatory, stabilizatory, dyspergatory, związki uniepalniające oraz inne pochodne fosforu.

Czytaj więcej: Chemikalia 188 Inwestycje 718

Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory
 

Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4