PKN Orlen wśród 100 liderów branży energetycznej

PKN Orlen wśród 100 liderów…
Koncern znalazł się na przygotowanej przez Thomson Reuters globalnej liście 100 wiodących firm energetycznych oraz wśród 25 czołowych przedsiębiorstw z sektora oil&gas. Opracowanie oparte było o wieloaspektową ocenę funkcjonowania firm i wskazywało te, które najlepiej radzą sobie z wyzwaniami w złożonym otoczeniu biznesowym.

Metodologia zestawienia 2017 Thomson Reuters Top 100 Energy Leaders, przygotowana przez jedną z wiodących firm analizujących i dostarczających dane rynkowe, bazowała na złożonych modelach statystycznych. Ocenie poddawane było osiem głównych obszarów działalności firm. Pod uwagę brano sytuację finansową, jakość zarządzania i zaufanie wśród inwestorów, innowacyjność, działanie w zgodności z regulacjami (compliance), wpływ środowiskowy, odpowiedzialność społeczną, reputację oraz zarządzanie ryzykiem. Na liście znalazło się 100 najwyżej ocenianych firm, spośród 1500 koncernów na całym świecie.

- Jesteśmy dumni, że firma jest dostrzegana nie tylko w najważniejszych krajowych rankingach, ale też zestawieniach globalnych. Warto bowiem przypomnieć, że prowadzimy działalność zarówno w Europie Centralnej, jak i po drugiej stronie Atlantyku, a nasza oferta dostępna jest w ponad 80 krajach świata. Wyróżnienie cieszy nas tym bardziej, że nie koncentruje się wyłącznie na finansowych aspektach działalności, ale jest odzwierciedleniem bardzo szerokiej i kompleksowej analizy naszych działań - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W przypadku PKN ORLEN szczególnie wysoko ocenione zostały takie aspekty jak zaangażowanie w redukcję emisji i wykorzystywania zasobów, budowanie relacji z pracownikami i społecznościami, odpowiedzialność za produkt, a także dywersyfikacja dostawców.

- Na pozycję firmy w dzisiejszym, niezwykle konkurencyjnym otoczeniu powinno się patrzeć nie tylko przez pryzmat wyników finansowych, ale też szeregu innych czynników. Bycie liderem jest warunkowane również tworzeniem bezpiecznych warunków pracy, dbałością o równość szans, innowacyjnością, dywersyfikacją dostawców i rynków, czy w końcu redukcją oddziaływania środowiskowego - powiedziała Emily Lyons, Dyrektor Zarządzająca Thomson Reuters Energy Practice Group. - Gratulujemy firmom, które znalazły się na naszej liście, bowiem dzięki swoim umiejętnościom i sprawności doskonale radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi, pozostając o krok przed konkurencją.

Obok listy 100 globalnych liderów, analiza zawierała także zestawienia branżowe wyróżniających się firm w kategoriach oil&gas, wyposażenie i usługi dla sektora oil&gas, energia odnawialna, multiline utilities. Każde zestawienie wskazywało 25 wyróżniających się przedsiębiorstw, PKN ORLEN został uwzględniony w kategorii oil&gas.

Z Europy, łącznie z 19 krajów, pochodzi 41 wyróżnionych firm. Z Ameryki Północnej na liście znalazło się 25 koncernów, w tym 19 z USA i 6 z Kanady, natomiast z Azji 24 przedsiębiorstwa.

Źródło: Orlen
Reportaże

Forum

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08

Mosfor

Zabezpieczanie kloszy lamp z poliwęglanu 2019-10-24

Bercik88

Program do ewidencji i napraw form wtryskowych 2019-09-02