PZPTS nagrodził najlepsze prace z zakresu tworzyw sztucznych

PZPTS nagrodził najlepsze…
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i dyplomową za zakresu tworzyw sztucznych, zorganizowany przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS), został rozstrzygnięty. Finał konkursu, którego celem było promowanie nowatorskich technologii i organizacji procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat, odbył się 8 listopada br. w audytorium im. Ignacego Mościckiego Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

W kategorii prac doktorskich za najlepszą uznana została praca Anny Kundys pt. "Biodegradowalne blokowe kopolimery laktydu o strukturze liniowej i gwiaździstej", natomiast w kategorii prac inżynierskich i magisterskich największe uznanie Rady Konkursu zyskała praca Filipa Sierackiego pt. "Algorytm do określania wymaganego ciśnienia wtrysku w gnieździe formy wtryskowej".

Najlepsza praca doktorska została uhonorowana nagrodą w wysokości 12 tys. zł, a najlepsza praca w kategorii prac inżynierskich i magisterskich - nagrodą 5 tys. zł.

Konkurs zorganizowany przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych spotkał się z zainteresowaniem studentów, władz uczelni technicznych oraz nauczycieli akademickich. O wyborze zwycięzców spośród finalistów zadecydowały przede wszystkim walory praktyczne prezentowanych prac, które dają możliwości bezpośredniego zastosowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych. W przypadku pracy doktorskiej uznanie Rady zyskała dodatkowo wnikliwość oraz komplementarność badań oraz otrzymanych wyników.

Radę Konkursową tworzył zespół ekspertów, reprezentujących zarówno instytuty naukowe jak i biznes. W jej skład weszli: dr Maria Obłój-Muzaj - wieloletni pracownik IChP, członek SITPChem, autorka wielu publikacji z dziedziny PVC, mająca w dorobku technologie z obszaru PVC wdrożone do przemysłu, dr Tadeusz Nowicki prezes zarządu PZPTS oraz prezes zarządu Grupy Ergis, Krzysztof Pieńkowski - wieloletni członek zarządu PZPTS, pracownik Grupy Azoty, dyrektor zarządzający ATT Polymers, dr inż. Krzysztof Bajer - dyrektor IMPiB w Toruniu, autor 35 publikacji, ekspert naukowy NCBiR, PARP, KPAI, BKP, mający w dorobku cztery technologie wdrożone do przemysłu, dr Krzysztof Garman - dr chemii, R&D Manager Grupy Ergis oraz dr Karolina Gottfried - dr chemii, Manager Działu Badań i Rozwoju Grupy Ergis.

- Jesteśmy pod wrażeniem poziomu prac, jakie zostały zgłoszone do pierwszej edycji konkursu PZPTS - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu PZPTS. - Naszą uwagę zwróciły walory praktyczne wielu z nich, stwarzające możliwość wykorzystania wyników prac w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Chcemy by kolejne edycje konkursu - które planujemy - przyczyniały się do współpracy pomiędzy młodymi, utalentowanymi naukowcami a branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych.