PZPTS: trzeba wprowadzić system kaucyjny dla butelek PET

PZPTS: trzeba wprowadzić system…
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych przekonuje do obowiązkowego systemu kaucyjnego w sprawie butelek PET.

PZPTS poinformował właśnie o fakcie podjęcia kolejnych działań, które mają na celu przekonanie Ministerstwa Środowiska do wprowadzenia w Polsce prowadzącego do zwiększenia odzysku butelek PET do poziomów osiąganych przez kraje Europy Zachodniej.

Podobny do zaproponowanego przez PZPTS system kaucyjny stosowany jest obecnie w Niemczech oraz w kilku innych krajach europejskich. U naszych zachodnich sąsiadów został on wprowadzony w 2003 r. Dzięki temu, aktualnie odzyskuje się tam ponad 90 proc. butelek PET, czyli najwięcej w Europie, w efekcie czego rynek niemiecki to obecnie także największe w Europie źródło czystego przemiału płatków PET. Korzyści z zastosowanych rozwiązań dostrzegane są przez wszystkich uczestników systemu.

- Jak pokazują doświadczenia niemieckie, organizacja systemu kaucyjnego nie może odbyć się bez udziału legislatora, gdyż w sposób naturalny wprowadzenie przepisów dotyczących kaucji budzi początkowy sprzeciw dystrybutorów detalicznych – argumentują przedstawiciele PSPTS.


Argumentów, przy pomocy których PZPTS przekonuje do wprowadzenia w naszym kraju systemu kaucyjnego jest wiele.

Przede wszystkim odzysk butelek oraz recykling tworzyw sztucznych użytych do ich produkcji byłby podstawą ekologicznego obiegu tworzyw sztucznych. Stanowisko to jest zgodne z przyjętą w 1991 r. polityką ekologiczną Unii Europejskiej.

Po drugie, obowiązujący obecnie u nas system obrotu używanymi butelkami jest nieefektywny. Oto bowiem w przeciwieństwie do wielu innych krajów Unii Europejskiej, nie jest możliwe pozyskanie godziwej jakości odpadu z butelek po napojach, a procent odpadu wracającego do wtórnego obiegu jest trzykrotnie lub nawet czterokrotnie niższy niż w krajach Europy Zachodniej.

Staje się to tym bardziej istotne, że ostatnio wprowadzone regulacje EFSA (European Food Safety Authority) opierają możliwość wtórnego użycia tworzyw sztucznych do pakowania żywności na pozyskaniu go z kontrolowanego obiegu odpadów. W praktyce oznacza to, że odpadami tymi mogą być tylko butelki PET, z uwagi na to, że strumień innych odpadów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością jest znacznie mniejszy i zdecydowanie trudniejszy do wyselekcjonowania i poddania go recyklingowi. Pozostała część odpadów z polimerów, jak np. odpady budowlane nie ma zastosowania do produktów spożywczych.

- Jesteśmy przekonani, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem, ograniczającym ilość odpadów powstałych w wyniku wprowadzania do obrotu butelek PET do napojów, jest system obowiązkowego objęcia ich kaucją. PZPTS jest zdeterminowany, by ograniczyć ilości nieracjonalnie wprowadzanych do środowiska tworzyw sztucznych. Jesteśmy przekonani, że tworząc przemyślane, rozsądne rozwiązania możemy obrót tworzywami powiększyć, podnosząc tym samym zarówno proekologiczną świadomość społeczną, jak i zwiększając sprawdzonymi na innych rynkach metodami stopień wtórnego wykorzystania surowców – tłumaczy Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

System odzysku butelek PET w Niemczech opiera się na jednolitym systemie kaucyjnym, który wymusza na uczestnikach łańcucha dostaw zachowania ekologiczne. Wprowadzenie kaucji na butelki jednorazowe, przy jednoczesnej organizacji zwrotu powszechnie dostępnego dla końcowych użytkowników, zapewnia szczelność systemu prawie w 100 proc. Klient ma do dyspozycji automaty kaucyjne, które przyjmują wszystkie butelki dopuszczone do obrotu w Niemczech, a do zwrotu skutecznie zachęca go kaucja w wysokości 0,25 EUR, którą odzyskuje z chwilą zwrotu butelki, której wartość rynkowa wynosi ok. 0,03 EUR.