Packaging 4.0: oprogramowanie online do monitoringu produkcji

Packaging 4.0: oprogramowanie…

Rosnąca potrzeba szybszej i bardziej opłacalnej produkcji sprawia, że każdy spadek produkcji i wszelkie nieplanowane przestoje, mogą mieć poważne konsekwencje. Producenci, którzy chcą pozostać konkurencyjni, powinni pracować nad zbudowaniem inteligentnej fabryki i korzystać z rozwiązań big data. Internet rzeczy (IoT), który łączy maszyny pakujące i aplikacja internetowa analizująca dane w czasie rzeczywistym, to przykład takiego rozwiązania. Oprogramowanie Sentinel firmy Ishida, umożliwia zdalną optymalizację linii produkcyjnej i zapobiega wystąpieniu usterek.

Dane będą odgrywać główną rolę w przyszłości produkcji żywności. Cały proces produkcji będzie zmapowany cyfrowo i analizowany w czasie rzeczywistym. Podejściu skoncentrowanemu na danych powinny towarzyszyć rozwiązania w chmurze, umożliwiające dostęp do wszystkich istotnych informacji z dowolnej lokalizacji, tak, by wszelkie niezbędne działania mogły być uruchamiane natychmiast. Zastosowanie dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego umożliwi ciągłą optymalizację procesów, podniesienie standardów jakości i konserwacji dla wszystkich podłączonych urządzeń.

Maszyny pakujące generują dane do optymalizacji procesów

Maszyny na liniach pakujących mogą dostarczać wielu danych. Wagi wielogłowicowe, maszyny do produkcji worków, urządzenia do pakowania tac, wagi kontrolne i systemy kontroli rentgenowskiej gromadzą cenne informacje. Firma Ishida, specjalizująca się w dziedzinie technologii pakowania, opracowała aplikację online, która łączy te urządzenia i w pełni wykorzystuje potencjał, jaki dają duże ilości danych. Oprogramowanie o nazwie Sentinel, przeszło intensywne testy na setkach użytkowanych maszyn i od tego czasu sprawdziło się u kilkudziesięciu producentów żywności w całej Europie. Dzięki niemu, linie produkcyjne są monitorowane zdalnie, w niektórych przypadkach także za pomocą urządzeń mobilnych, a pojawiające się problemy można natychmiast wykryć i naprawić. 

Sentinel oferuje bezpośrednią analizę wydajności, skupiając się na kluczowych wskaźnikach. Użytkownicy oprogramowania mogą obserwować trendy, informacje dotyczące danej partii i statystyki w czasie rzeczywistym. Klient może również zobaczyć, jak różne linie pakowania (zlokalizowane w różnych fabrykach i krajach) porównują się w testach porównawczych. Oprogramowanie gromadzi i przechowuje informacje o czasie pracy maszyny, przestojach i dziennikach alarmów. Ciągła analiza danych daje niezwykle dokładny obraz procesu pakowania. Na przykład, funkcja śledzenia zmian umożliwia monitorowanie modyfikacji ustawień domyślnych i zilustrowanie ich efektów. Ewentualne błędy użytkowania mogą być wykryte i szybko usunięte, a pracownicy odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie. Efektem końcowym jest znacząca poprawa ogólnej efektywności sprzętu (OEE).

Wartość wczesnego ostrzegania

Sentinel zapewnia bezpieczeństwo branży spożywczej, dzięki możliwości podejmowania działań zapobiegawczych. Oprogramowanie wie, jaki powinien być zamierzony status systemu i może zidentyfikować nawet najmniejsze anomalie, analizując dane w czasie rzeczywistym. Rozbieżności stanowią wczesne oznaki problemów, a ich szybkie wykrywanie zwiększa wydajność i ogranicza straty. Oprogramowanie wyświetla ostrzeżenia na długo przed spowodowaniem jakichkolwiek szkód. Zamiast czekać aż element przestanie działać, technicy mogą podjąć działania zapobiegawcze i uniknąć kosztownych przestojów. Na przykład w wilgotnym środowisku produkcyjnym, uszkodzone uszczelnienie może czasami powodować, że niewielki strumień wody przedostaje się do wagi wielogłowicowej. Ten stopniowy proces może pozostać niewykryty, dopóki nie nastąpi utlenienie lub aż nagle maszyna zawiedzie. Monitorowanie za pomocą czujników wilgotności umożliwia natychmiastowe wykrycie wnikania wody, a w takiej sytuacji Sentinel wydaje odpowiedni alert.

Co ważne, osoby korzystające z Sentinel, nie muszą polegać na ustalonych harmonogramach konserwacji swoich maszyn. Podstawowy problem z regularną lub nawet sporadyczną konserwacją, polega na tym, że operatorzy eksploatują urządzenia w różny sposób, co bardzo utrudnia przewidywanie zużycia.

Usługi dla określonych wymagań

Oprogramowanie Sentinel™ jest dostępne dla użytkowników w szeregu różnych pakietów usług. Pakiet raportowania jest przeznaczony dla małych i średnich producentów, którzy albo nie mają własnych możliwości monitorowania danych, albo chcą zlecić proces na zewnątrz. Firmy tego typu otrzymują dostęp do systemu z opcją automatycznego raportowania do określonych odbiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przejrzyste i szczegółowe raporty są dostępne w wielu różnych językach i dostarczają codziennych informacji na temat produkcji i wydajności maszyny. 

Oprócz raportów dotyczących wydajności w krótkich odstępach czasu i analiz przestojów, identyfikowane są również powtarzające się problemy („dziesięć najczęstszych błędów”), które oznaczane są jako pilne. Internetowe, interaktywne wizualizatory, wskazują konkretne ramy czasowe i okresy produkcji w których wystąpił problem. Jedna, bardzo praktyczna funkcja, pozwala użytkownikom dokładnie przybliżać wykresy i tabele. 

sentinel-enables-packing-line-efficiency-to-be-monitored

Reportaże

Forum