Packaging 4.0: oprogramowanie online do monitoringu produkcji

Dla małych i dużych producentów żywności z niewielkim własnym personelem technicznym, pakiet interwencyjny jest idealnym rozwiązaniem. W przypadku wystąpienia problemu technicy serwisu Ishida otrzymują dostęp do danych dotyczących wydajności i ustawień maszyny. Jeżeli chodzi o usterki wymagające szybkiego usunięcia, każdej firmie przydzielana jest co roku określona liczba interwencji działu pomocy technicznej z których mogą skorzystać. Dodatkowe interwencje mogą być uzgodnione dla próbnych przebiegów w porozumieniu z klientami. Jeśli technik serwisowy jest niezbędny na miejscu, przyjeżdża przygotowany do naprawy konkretnego, zasygnalizowanego wcześniej dokładnie problemu, co z kolei oszczędza czas.

Dodatek do oprogramowania Service Pack, pozwala na monitoring operacji pakowania w czasie rzeczywistym. Kompleksowy pakiet usług oprogramowania Sentinel jest coraz bardziej poszukiwany, biorąc pod uwagę tendencję wielu producentów żywności do outsourcingu odpowiedzialności technicznej w celu skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności. Producenci posiadający linie o dużej przepustowości lub produkty łatwo psujące się, również korzystają z proaktywnej pomocy technicznej, która zaalarmuje ich, gdy wydajność spadnie poniżej wstępnie określonych progów. Oprogramowanie Sentinel, w przypadku wystąpienia poważnej usterki, wysyła do klienta automatycznie wygenerowany alert za pośrednictwem wiadomości e-mail. Personel może następnie skomunikować się z technikami Ishida za pomocą wideokonferencji za pomocą technologii Voice-over-IP i zdalnie sterowanych kamer internetowych.

Kompleksowa ochrona wrażliwych danych produkcyjnych

Najważniejsze informacje pozyskiwane podczas produkcji żywności wymagają najlepszej ochrony. Właśnie dlatego dane Sentinel™ są przechowywane na bezpiecznym serwerze SQL w siedzibie głównej firmy Ishida Europe w Birmingham w Wielkiej Brytanii, z pełną ochroną dostępu do danych dla podmiotów zewnętrznych. Podczas przesyłania danych zapora zezwala na połączenia przychodzące wyłącznie z zarejestrowanymi adresami IP. Połączenie wychodzące odbywa się przez sieć użytkownika, do której Ishida nie ma dostępu. Szyfrowanie SSL i tunelowanie proxy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. 

Dostęp do danych na serwerze może uzyskać tylko upoważniony personel. Specjalne wymagania dotyczą również haseł, które są przechowywane w zaszyfrowanym formacie, co oznacza, że nie można używać prostych haseł. Konta poszczególnych użytkowników zawsze mają dostęp ograniczony do niektórych miejsc produkcji. Tylko wybrani użytkownicy mogą modyfikować ustawienia. Wszystkie połączenia i kliknięcia myszką są rejestrowane, aby zapewnić pełną identyfikowalność. Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa, polecenia uruchomienia i zatrzymania maszyny są całkowicie wyłączone.

Mała inwestycja o dużym znaczeniu

Oprogramowanie Sentinel to kolejny krok na drodze do inteligentnych fabryk. Nie ma powodu, dla którego producenci żywności nie powinni w pełni wykorzystywać tkwiącego w nim potencjału, w swoich procesach pakowania. Wystarczy drobna inwestycja, by znacznie zwiększyć produkcję. Wszystkie najnowsze urządzenia Ishida są domyślnie kompatybilne z Sentinel, a większość starszych modeli można przygotować do wdrożenia z kilkoma drobnymi modyfikacjami. Pakiet Sentinel Reporting Pack dla początkujących jest obecnie dołączany na okres eksploatacji wszystkich kompatybilnych urządzeń.

with-sentinel-software-packing-lines-can-be-optimised