Parlament Europejski za niższymi emisjami CO2

Parlament Europejski za niższymi… Przepisy redukujące emisje gazów cieplarnianych zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu, zostały przyjęte we wtorek, 6 lutego br.

Projekt przepisów, który został już nieformalnie uzgodniony z ministrami UE, przyspieszyłby coroczną redukcję kwot uprawnień do emisji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który obejmuje około 40% emisji gazów cieplarnianych w UE.

Projekt przewiduje, że wzrost rocznej redukcji uprawnień do emisji, które mają zostać wprowadzone na rynek (tzw. liniowy współczynnik redukcji) o 2,2% od 2021 r. w porównaniu z obecnie planowanym 1,74%; czynnik ten będzie również poddawany przeglądowi w celu kolejnego jego podwyższenia, najwcześniej w 2024.

Założono również podwojenie rezerwy stabilności rynku ETS w celu przejmowania nadwyżkowych uprawnień do emisji z rynku, po aktywacji, byłaby ona zdolna do ściągnięcia z rynku do 24% nadwyżkowych uprawnień rocznie, przez okres pierwszych czterech lat, co podnosiłoby cenę uprawnień i tym samym motywację do redukowania emisji.

Fundusz modernizacyjny pomagać będzie w unowocześnianiu systemów energetycznych w państwach członkowskich UE o niższych dochodach. Posłowie zaostrzyli zasady finansowania, aby fundusz nie był wykorzystywany na projekty węglowe, z wyjątkiem ciepłownictwa komunalnego w najbiedniejszych państwach członkowskich. Fundusz innowacyjny wspierać będzie natomiast projekty w zakresie energii odnawialnej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacji niskoemisyjnych.

Przepisy mają również na celu zapobieganie "ucieczce emisji", tj. ryzyku przenoszenia produkcji poza Europę przez przedsiębiorstwa w związku z polityką redukcji emisji. Sektory o najwyższym ryzyku otrzymają swoje uprawnienia do emisji w ramach ETS bezpłatnie, mniej narażone sektory otrzymają nieodpłatnie 30%.

- Zatwierdziliśmy w głosowaniu plenarnym PE zmiany w dyrektywie o europejskim systemie handlu emisjami gazami cieplarnianymi (ETS). To zwieńczenie dwóch lat pracy - wyboistej drogi do osiągnięcia kompromisu. Głównym celem systemu ETS jest redukcja emisji CO2 w sposób najbardziej efektywny z punktu widzenia kosztów – dla gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego, społeczeństwa. Osiągnięty kompromis między Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, choć nie jest idealny, daje na to szansę - tak skomentował głosowanie Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii, który koordynował prace nad zmianami ETS w tej komisji.

Źródło: Parlament Europejski