Pashupati i Recykal: pozytywny wpływ na środowisko

Pashupati i Recykal: pozytywny…

Pashupati Group, lider w produkcji zrównoważonych żywic z recyklingu zaangażowany w budowanie lepszego jutra, połączył siły z Recykal, platformą handlową dla pokonsumenckiej żywicy z recyklingu (PCR). Współpraca ta wzmacnia wspólne zaangażowanie obu organizacji w celu zwiększenia sprzedaży żywic PCR, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu marek i producentów. Partnerstwo stanowi kluczowy postęp w promowaniu systemów produkcji w obiegu zamkniętym i ograniczaniu wpływu działalności produkcyjnej na środowisko.

Grupa Pashupati przewodzi w tworzeniu zrównoważonych rozwiązań poprzez recykling tworzyw sztucznych, w tym PET i poliolefin. Firma posiada cztery zakłady recyklingu i dwa zakłady pakowania w całych Indiach, których łączna zdolność przetwarzania wynosi 300 000 ton, dzięki czemu każdego dnia 10 milionów butelek PET i 2 miliony butelek poliolefinowych nie trafia na wysypiska śmieci lub do zbiorników wodnych. Zdobywając przez dziesięciolecia wyróżnienia i globalne certyfikaty za jakość i spójność produktów, firma eksportuje zrównoważone recyklaty i inne produkty o wartości dodanej z zawartością surowców wtórnych do ponad 25 krajów na całym świecie. Grupa kieruje się wyjątkową wizją bycia światowym liderem w recyklingu i przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych, aby oferować światu zrównoważone rozwiązania realizujące ideę obiegu zamkniętego.

Dzięki wizjonerskiemu podejściu Recykal, wiodący startup zajmujący się czystymi technologiami, uruchomił Recykal8 - zaawansowaną platformę handlową B2B, która obsługuje materiały pochodzące z recyklingu poużytkowego, takie jak żywice PCR, płatki PET, włókna i przędza, zaspokajając potrzeby marek, firm  recyklingowych i producentów z różnych branż. Dzięki strategicznym partnerstwom, służąc jako sojusznik sprzedaży i marketingu dla firm zajmujących się recyklingiem z odpowiednimi procesami i możliwościami, Recykal dąży do zwiększenia swojego wpływu na rozwój obiegu zamkniętego i rozwinięcia dystrybucji materiałów w celu zaspokojenia rosnącego popytu na rynku.

Sojusz ten jest krokiem w kierunku realizacji wspólnej wizji obu organizacji - stworzenia zrównoważonego ekosystemu gospodarki o obiegu zamkniętym, który ma długotrwały pozytywny wpływ na planetę. Innowacyjna platforma Recykal8 ma zrewolucjonizować podejście Pashupati Group do dystrybucji zrównoważonych materiałów poprzez ustanowienie kluczowego powiązania z markami i producentami. Dzięki temu partnerstwu Pashupati Group wykorzysta zaawansowany rynek Recykal8, aby uzyskać dostęp do wysokiej jakości materiałów PCR, zgodnie z ich celem promowania przyjaznych dla środowiska i odpowiedzialnych procesów produkcyjnych.

pcr-resins-recykal

Marki, które chcą wprowadzić swoje zrównoważone produkty i wykorzystywać opakowania z recyklingu, mogą pozyskiwać PCR od Pashupati Group na dużą skalę bez uszczerbku dla jakości i zgodności z przepisami w zakresie wytwarzania produktów i opakowań dla swoich świadomych ekologicznie konsumentów. Współpraca ta pozwoli na szybkie ustanowienie łączności materiałowej w celu spełnienia obowiązku przepisów PWM, które nakazały stosowanie żywic pochodzących z recyklingu poużytkowego w opakowaniach.

Założyciel i dyrektor generalny Recykal, Abhay Deshpande, skomentował tę współpracę, mówiąc: - Cieszymy się, że możemy połączyć siły z Pashupati Group, pionierem w dziedzinie zrównoważonej produkcji. Wykorzystując możliwości Recykal8, dążymy do ułatwienia sprawnego przepływu materiałów pochodzących z recyklingu, napędzając zrównoważony rozwój rynku i wspierając wizję Pashupati Group dotyczącą bardziej świadomego ekologicznie przemysłu.

Bankey Bihari Goenka, dyrektor zarządzający Pashupati Group, wyraził entuzjazm z powodu partnerstwa, stwierdzając: - W Pashupati Group jesteśmy oddani wspieraniu bardziej ekologicznej przyszłości poprzez nasze zrównoważone praktyki. Ta współpraca pozwala przyspieszyć dostawy regularnej i spójnej jakości żywicy pochodzącej z recyklingu poużytkowego, zgodnej z międzynarodowymi standardami jakości. Razem mamy nadzieję na poczynienie znaczących kroków w kierunku zarządzania środowiskiem i obiegu zamkniętego.

Marki, które chcą wprowadzić swoje zrównoważone produkty i wykorzystywać opakowania z recyklingu, mogą pozyskiwać PCR od Pashupati Group na dużą skalę bez uszczerbku dla jakości i zgodności z przepisami w zakresie wytwarzania produktów i opakowań dla swoich świadomych ekologicznie konsumentów. Współpraca ta pozwoli na szybkie ustanowienie łączności materiałowej w celu spełnienia obowiązku przepisów PWM, które nakazały stosowanie żywic pochodzących z recyklingu poużytkowego w opakowaniach.

Reportaże

Forum