Pęcherze powietrza jako wada powierzchniowa wyprasek

Pęcherze powietrza to jeden z rodzajów wad powierzchniowych wyprasek. Warto wiedzieć w jaki sposób rozróżnić poszczególne rodzaje pęcherzyków i jak wyeliminować te wypełnione powietrzem.

Puste przestrzenie w postaci pęcherzyków tworzą się na wyprasce w wyniku przedostawania się powietrza do formy i otaczania go przez stop. Powstałe pęcherzyki przypominają swoim wyglądem jamy skurczowe (wakuole).

Skąd się biorą pęcherzyki powietrza?

Podczas wtryskiwania masy stop otacza powietrze, wskutek czego w wyprasce powstaje pusta przestrzeń (pęcherzyk powietrza), która może pojawić się również w pobliżu ścianki. Jest ona wynikiem zbyt dużego lub zbyt szybkiego skoku dekompresji, zbyt małej siły uplastyczniania, a także problemów z odpowietrzaniem (np. żebra, ślepe otwory).

Jak rozróżnić wakuole od pęcherzyków?

W przypadku tej wady powierzchniowej istotne jest rozróżnienie pęcherzy powietrza i jam skurczowych. Jamy skurczowe to puste przestrzenie bez powietrza (puste pęcherzyki tzw. wakuole), które powstały na skutek utrudnionego kurczenia się masy plastycznej. Ponieważ pęcherze powietrza i jamy skurczowe mają podobny wygląd, trudno jest je od siebie odróżnić.

Pomocne w ich rozróżnieniu może być: rozwiercenie części zanurzonej w wodzie i sprawdzenie czy wpływa ona do nich (wakuole) lub nie (pęcherzyk gazowy).

Wada, jaką są pęcherze powietrza, jest mniejsza, jeżeli wytwarzanie odbywa się bez skoku dekompresji. Zmiany ciśnienia po zakończeniu docisku i czas jego trwania nie mają żadnego wpływu na wielkość pustych przestrzeni.

Wypraski, w których występują puste przestrzenie, z reguły posiadają znacznie mniejszą wytrzymałość. W przypadku elementów, które nie są przezroczyste, należy niektóre z nich rozciąć celem sprawdzenia pod kątem ewentualnych wad.

Podczas wtryskiwania masy stop może otaczać powietrze, wskutek czego w wyprasce powstaje pusta przestrzeń, która często posiada mniejszą wytrzymałość.

Należy przy tym pamiętać o rozcięciu elementów, które nie są przezroczyste i sprawdzeniu ich pod kątem ewentualnych defektów. Istotne jest w przypadku tej wady powierzchniowej rozróżnienie pęcherzyków wypełnionych powietrzem od tych, które są puste. Pęcherzyki powietrza na wyprasce można wyeliminować dzięki podjęciu odpowiedniego postępowania, jak np. zmniejszenie szybkości i skoku dekompresji.