Pellenc ST i Ampacet łączą siły w celu recyklingu czarnego tworzywa PET

Pellenc ST i Ampacet łączą…

Firmy Pellenc ST i Ampacet, odpowiednio światowi liderzy w dziedzinie rozwiązań sortowania opartych na czujnikach i rozwiązań w zakresie koncentratów, współpracowały razem przy badaniach sortowania, aby zoptymalizować możliwość recyklingu ciemnych opakowań PET na istniejących liniach recyklingu. Od 2021 r. Cotrep publikuje protokół testowy oceniający wykrywalność ciemnych opakowań w sortowaniu optycznym. Cotrep jest komitetem technicznym, zajmującym się recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych dla gospodarstw domowych, powołanym przez firmy Citeo, Elipso i Valorplast.

Standardowe czarne opakowanie z politereftalanu etylenu (PET) stanowi kilka wyzwań dla łańcucha wartości recyklingu.

Recykling tworzyw sztucznych rozpoczyna się od sortowania zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych na oddzielne strumienie pojedynczych materiałów (np. PET, PE, PP, PS...) w zakładach odzysku materiałów (MRF). Zakłady te wykorzystują technologię bliskiej podczerwieni (NIR) do rozpoznawania rodzaju polimeru w artykułach z tworzyw sztucznych. Kluczowym ograniczeniem sortowania optycznego z użyciem bliskiej podczerwieni jest jego niezdolność do wykrywania i oddzielania tworzyw sztucznych zawierających sadzę węglową, która jest najczęściej stosowanym czarnym pigmentem. Sadza węglowa pochłania większość widma podczerwonego, uniemożliwiając rozproszenie wsteczne wiązki podczerwieni do spektrometru NIR i tym samym blokując rozpoznawanie typu tworzywa. Takie mieszane opakowania z tworzyw sztucznych kończą jako resztki, które nie są poddawane recyklingowi i usuwane głównie poprzez spalanie.

Ampacet opracował alternatywne rozwiązania z użyciem czarnego koncentratu promowane pod marką Rec-Nir-Black. Ponieważ opakowania wykonane z Rec-Nir-Black są przepuszczalne dla bliskiej podczerwieni (NIR), mogą być one sortowane przy użyciu konwencjonalnych technologii optycznych NIR i skutecznie poddawane recyklingowi, tym samym uczestnicząc w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Firma Pellenc ST przeprowadziła w przeszłości pomyślne testy dynamicznego sortowania NIR na czarnych butelkach zawierających Rec-Nir-Black zgodnie z protokołem sortowania Cotrep dla opakowań poliolefinowych, co pozwoliło firmie Ampacet zdać test dla rozwiązań z czarnym koncentratem przy użyciu tego rodzaju tworzyw. Ale oprócz możliwości wykrycia przez NIR i przekierowania na właściwy strumień, opakowania PET muszą być sortowane w dwóch odrębnych przepływach: jako opakowania przezroczyste i z mieszanymi kolorami. Właściwości mechaniczne i optyczne przetworzonych przezroczystych płatków PET otrzymanych z przezroczystego przepływu są ogólnie zbliżone do pierwotnego tworzywa. Przezroczyste płatki r-PET są używane w szerokiej gamie zastosowań o wysokiej wartości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością, takich jak butelki na wodę i pojemniki na żywność.

Chociaż maszyny do recyklingu PET są wyposażone w czujniki optyczne zakresu widzialnego do sortowania strumienia PET według kolorów, identyfikacja przezroczystego i ciemnego plastiku może być problematyczna. Powodem jest to, że wykrywanie koloru opakowania PET odbywa się na czarnych przenośnikach taśmowych. Dlatego też spektrometry zakresu widzialnego, zainstalowane nad przenośnikami taśmowymi, niekoniecznie odróżniają ciemne opakowania od przezroczystych i w konsekwencji kierują ciemne opakowanie strumieniem przeznaczonym dla opakowań przezroczystych. Testy sortowania przeprowadzone przez Pellenc ST na pojemnikach PET barwionych Ampacet Rec-Nir-Black pozwoliły ustalić optymalne warunki i dostosować algorytm komputerowy, aby dokładnie odróżnić przezroczyste opakowania od ciemnych i skierować je do odpowiednich strumieni. W tym celu firma Pellenc ST wykorzystała swoją pętlę sortującą, która naśladuje warunki przemysłowe: ma ona ten sam strumień mieszanego tworzywa sztucznego oraz przepustowość. Testy przeprowadzono zarówno na poprzedniej wersji maszyny, jak i na zupełnie nowym sortowniku optycznym o nazwie Mistral + Connect.

Zapraszamy na targi K (19-26 października, Düsseldorf, Niemcy). Ampacet przywita Państwa w hali 8A, stoisko J07, a Pellenc ST w hali 9, stoisko B33.

ampacet-logo-spot

logo-pellencst-fond-blanc