Pierwsza debata na temat ociepleń za nami

Pierwsza debata na temat ociepleń… Blisko 130 osób wzięło udział w I Międzynarodowej Konferencji ETICS (External Thermal Insulation Composite System), która odbyła się w dn. 8-9 maja 2014 r. w Ożarowie Mazowieckim. Jednym z celów nowej inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) była integracja różnych środowisk zainteresowanych systemami ociepleń: sektora producentów systemów ociepleń i materiałów do nich uzupełniających, wytwórców materiałów termoizolacyjnych, przemysłu chemicznego czy dostawców surowców. W debacie uczestniczyli także przedstawiciele instytutów naukowych, ośrodków certyfikacji i stowarzyszeń branżowych.

– Cieszymy się, że udało nam się stworzyć tak wielowymiarowe forum jednoczące się wokół systemów ociepleń - mówi Jacek Michalak, prezes zarządu SSO. - Łącząc się w dążeniu do jak najlepszego wykorzystania potencjału branży ociepleń, możemy wybitnie przyczynić się do rozwoju polskiego budownictwa i gospodarki oraz wspierać realizację wyznaczonych przez rząd celów na drodze do europejskich standardów energooszczędności. Prawidłowe ocieplenie ścian budynku może zmniejszyć jego zapotrzebowanie na energię nawet o połowę.

W swoim wystąpieniu Jacek Michalak podkreślił rolę producentów systemów ociepleń w budowaniu polskiego rynku chemii budowlanej po transformacji ustrojowej 1989 roku. Zwrócił także uwagę na koszty, jakie ponieśli producenci systemów ociepleń w związku z wdrożeniem regulacji CPR w 2013 roku, oraz uwydatnił konieczność kontroli stosowania rozwiązań systemowych przez wykonawców robót budowlanych.

Jak zauważył Jacek Michalak, systemy ociepleń ETICS obficie korzystają z rozwiązań dostarczanych przez branżę chemiczną, zwłaszcza materiałów polimerowych:
- W przypadku systemów ETICS duże znaczenie ma grupa redyspergowalnych żywic proszkowych, m.in. octan winylowy, octan etylenowo-winylowy i wiele innych. Dodanie tych polimerów do mieszanki cementowej powoduje, że jest lepsza przyczepność, niższe podciąganie wody, niższa absorpcja wody, lepsze parametry mechaniczne.

Warto dodać, iż najpopularniejszym materiałem termoizolacyjnym jest polistyren, którego udział w rynku ociepleń ETICS w Polsce wynosi 86 proc.

I Międzynarodowa Konferencja ETICS