Pierwszy produkt z Wytwórni Melamina III

"Dla takich chwil warto żyć" - powiedział na gorąco Prezes Zarządu ZA "Puławy" S.A. - Zygmunt Kwiatkowski, trzymając w rękach pojemnik z białym proszkiem - spełniającą pełne parametry handlowe melaminą z najnowszej instalacji.

Wiceprezes Zarządu - Zenon Gruszecki telefonicznie powiadomił przedstawicieli licencjodawcy włoskiej firmy Eurotecnica Contractors and Engineers o pomyślnym przebiegu procesu. To szczególny moment trwającego rozruchu technologicznego. Dobę wcześniej służby rozruchowe meldowały o pierwszej reakcji syntezy melaminy.

Zakłady Azotowe "Puławy" to jedyny producent melaminy w Polsce, największy producent w Europie Środkowej i Wschodniej oraz trzeci na świecie. Żaden inny produkt polskiej chemii nie zajmuje tak wysokiej pozycji w światowym rankingu. ZA "Puławy" SA mają 90% udział w krajowym rynku tego surowca (pozostałe 10% to import).

W ZA Puławy SA melamina produkowana jest od 1977 r. (Wytwórnia Melaminy I, o nominalnej zdolności produkcyjnej 32 tys. ton rocznie). W roku 2001 uruchomiona została druga linia produkcyjna tego surowca - Wytwórnia Melaminy II (zdolność produkcyjna 30 tys. ton rocznie). W październiku 2002 r. rozpoczęto budowę trzeciego zakładu produkcyjnego - Wytwórni Melaminy III.

Wytwórnia Melaminy III o wydajności produkcyjnej 30 tys. ton rocznie zwiększy potencjał produkcyjny "Puław" do 92 tys. ton/rok, co pozwoli Zakładom opanować 20% europejskiego i 10% światowego rynku melaminy. Puławska melamina trafi po raz pierwszy również na najbardziej rozwojowy dla tego produktu rynek rosyjski. Zarząd "Puław" podpisał w marcu stosowny kontrakt na jej dostawę.

Zastosowania melaminy i tworzyw melaminowych

Melamina jest produktem o postaci białego proszku otrzymywanym w procesie termicznego rozkładu mocznika i następnie jego katalitycznej konwersji. Jest produktem nietoksycznym i niepalnym. Jako produkt przetworzony zadebiutowała na rynku światowym w okresie II Wojny Światowej.

Melamina służy do wyrobu szerokiego asortymentu żywic syntetycznych mających zastosowanie w procesach wytwarzania laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów - w tym dla przemysłu motoryzacyjnego. A także środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego i papierniczego (impregnaty), środków przeciwzapalnych, tłoczyw dla przemysłu elektrotechnicznego i wytwarzania przedmiotów gospodarstwa domowego. W krajach uprzemysłowionych większość melaminy kierowana jest do branż przetwórstwa uważanych za dojrzałe - podstawowymi kierunkami zastosowań jest wytwarzanie laminatów, klejów do drewna i materiałów do formowania. W ostatnich latach najwyższy wzrost zużycia melaminy odnotowuje się w zastosowaniach niskotonażowych, w produkcji tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, klejów, środków zmniejszających palność, upłynniaczy do betonów.