Plast-Box Ukraina poprawia wyniki

Plast-Box Ukraina poprawia wyniki
Plast-Box Ukraina, spółka zależna słupskiego producenta opakowań z tworzyw sztucznych, wypracowała w pierwszej połowie roku zysk operacyjny w wysokości 4,1 mln zł (16,8 mln UAH), w tym blisko 3 mln zł (12,2 mln UAH) w drugim kwartale roku.

Ukraińska spółka pokryła tym samym większą część strat wynikających z różnic kursowych z pierwszego kwartału spowodowanych gwałtownym osłabieniem hrywny wskutek niestabilnej sytuacji na Ukrainie.

Zysk netto drugiego kwartału w wysokości 2,1 mln zł (8,5 mln UAH) pozwolił zmniejszyć stratę netto pierwszego półrocza do -900 tys. zł (-3,7 mln UAH). W pierwszym kwartale br. strata netto ukraińskiej spółki wyniosła -3 mln zł (-12,2 mln UAH).

- Już w pierwszym kwartale zaczęliśmy wdrażać działania mające na celu zminimalizowanie wpływu różnic kursowych na działalność naszej spółki na Ukrainie - powiedział Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA. - Zdecydowaliśmy się miedzy innymi podnieść ceny i dostosować je do aktualnego kursu euro. Skróciliśmy też terminy płatności, by ograniczyć wpływ ewentualnych wahań walut na nasze wyniki. Kroki te spotkały się z pełnym zrozumieniem zdecydowanej większości naszych klientów, dzięki czemu możemy kontynuować działalność na Ukrainie na satysfakcjonujących nas warunkach.

Jak zauważył Pawlak, przyjęta polityka handlowa pozwala spółce osiągnąć zyski nawet w sytuacji konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Jak zauważa prezes Plast-Boxu, napięta sytuacja geopolityczna nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla działalności firmy.

- Przyjęte przez nas zasady działalności na Ukrainie są akceptowane przez naszych partnerów, którzy również muszą uwzględniać w swojej działalności specyficzne uwarunkowania - mówi Pawlak. - Niemniej trzeba mieć świadomość, że na większości terytorium Ukrainy życie toczy się normalnie, a ludzie kupują żywność i artykuły chemiczne, do których dostarczamy nasze produkty. Nasi klienci regularnie odbierają od nas kolejne dostawy towarów, bo jesteśmy dla nich bardzo ważnym partnerem na tym rynku, oferującym wysokiej jakości opakowania w europejskiej jakości. Stąd nasze postrzeganie tego rynku mimo trudnej sytuacji politycznej jest optymistyczne.

Jak dodaje Pawlak, także wyniki słupskiej spółki w pierwszym półroczu są zadowalające: firma odnotowała przychody na poziomie jednostkowym 61,6 mln zł oraz 1,9 mln zł zysku netto.