Plast-Box: Wzrost zysku operacyjnego mimo konfliktu na Ukrainie

Plast-Box: Wzrost zysku operacyjnego mimo konfliktu na Ukrainie
Z opublikowanego przez Plast-Box raportu kwartalnego wynika, iż kondycja spółki jest bardzo dobra, lecz sytuacja na Ukrainie rzuca cień na rezultaty finansowe przedsiębiorstwa. Spółka zwiększyła w pierwszym kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży do poziomu 34,11 mln zł, czyli o 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie grupa odnotowała wzrost skonsolidowanego zysku ze sprzedaży brutto o 14 proc. do 7,7 mln zł oraz wzrost EBITDA o 26 proc. do 4,53 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny Plast-Boxu zwiększył się w o 48 proc. rok do roku i osiągnął wartość 2,72 mln zł. Jednocześnie, w związku z koniecznością naliczenia ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych będących efektem osłabienia hrywny, Plast-Box odnotował stratę na poziomie netto w wysokości 3,06 mln zł w I kw. br. wobec 1,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto rok wcześniej.

- Bardzo dobre wyniki operacyjne, jakie osiągnęliśmy w pierwszym kwartale tego roku, to przede wszystkim efekt rozwoju mocy produkcyjnych w naszych fabrykach w Słupsku i w Czernihowie na Ukrainie - komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA. - W minionym kwartale rekordowe wzrosty produkcji i wskaźniki wykorzystania parku maszynowego notowała zwłaszcza nasza polska spółka, co w połączeniu z odpowiednią polityką cenowo-kosztową pozwoliło nam zwiększyć zysk operacyjny o 48 proc. Jest to tym bardziej znaczące osiągnięcie, że wzrost ten osiągnęliśmy mimo rosnących cen surowca. Niestety, duże osłabienie hrywny zaważyło na naszym wyniku netto. Musieliśmy bowiem dokonać przeszacowania należności wyrażonych w tej walucie zgodnie z aktualnym kursem.

Działania sprzedażowe i marketingowe Plast-Boxu przełożyły się na wzrost skonsolidowanej sprzedaży w Polsce o blisko 40 proc. rok do roku, przy utrzymaniu eksportu na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Sprzedaż na rynki unijne w pierwszym kwartale przekroczyła 10 mln zł, co stanowiło wzrost o 15 proc. rok do roku. Jednocześnie, na skutek sytuacji na Ukrainie, Plast-Box odnotował zmniejszenie sprzedaży do krajów Europy Wschodniej o 16 proc. Na koniec pierwszego kwartału osiągnęła ona wartość 9,79 mln zł. Udział sprzedaży na Ukrainie w skonsolidowanych przychodach Plast-Boxu w minionym kwartale wyniósł 18 proc.

- Mimo iż cały czas nasza ukraińska fabryka utrzymuje wysoki poziom produkcji i nieprzerwanie realizuje dostawy na rzecz klientów, wprowadziliśmy nowe warunki handlowe, które mają na celu zminimalizowanie wpływu różnic kursowych na naszą działalność na tym rynku - mówi Grzegorz Pawlak. - Oznacza to sprzedaż wyłącznie do partnerów, którzy zaakceptowali dostosowanie wzrostu cen do aktualnej wartości hrywny oraz skrócenie terminów płatności. Uważamy, że taka polityka pozwoli nam na utrzymanie dotychczasowej pozycji na tym rynku. Działania te spotkały się bowiem z akceptacją zdecydowanej większości naszych kontrahentów.

W pierwszym kwartale tego roku głównymi klientami Plast-Boxu były firmy z branży spożywczej i chemicznej. Plast-Box zwiększył w tym okresie sprzedaż plastikowych pojemników typu wiaderko z pokrywką, stanowiących główną kategorię produktową, o 6 proc. rok do roku do poziomu 24,34 mln zł. Sprzedaż skrzyń wzrosła w I kw. 2014 r. do 3,29 mln zł, czyli o 68 proc. rok do roku, zaś sprzedaż innych wyrobów plastikowych o 14 proc. i osiągnęła wartość 4,27 mln zł.