Plast-Box planuje wypłatę dywidendy

Plast-Box planuje wypłatę dywidendy
Zarząd Plast-Boxu opublikował szacunkowe wyniki finansowe spółki za 2015 rok. Z wstępnych wyliczeń wynika, iż w ub.r. skonsolidowany zysk netto w stosunku do 2014 roku wzrósł o 155,4 proc.

W 2015 roku dla grupy kapitałowej skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 140,25 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto - 6,86 mln zł. Odpowiednio dla spółki matki zlokalizowanej w Słupsku sprawozdanie jednostkowe wstępnie wykazuje 121,7 mln i 5,2 mln zł zysku netto (wzrost o 36,4 proc.). Podane wyniki są obecnie w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta. Szczegółowy raport finansowy za rok 2015 zostanie opublikowany 21 marca.

Zarząd spółki poinformował także, że uwzględniając wstępne wyniki i dobrą sytuację finansową spółki, jeżeli wstępne wyniki nie ulegną zmianie po ostatecznym zakończeniu audytu rocznego, zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie z ubiegłego roku, to jest 0,09 zł na akcję z zysku jednostkowego za 2015 rok. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie wówczas ponad 3,77 mln zł.

- Plast-Box ma za sobą udany 2015 rok i jest w dobrej kondycji finansowej, co pozwala na wypłacenie dywidendy - komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA.

- Spółka od kilku lat płaci dywidendę i zamierza pozostać firmą dywidendową - dodaje Krzysztof Pióro, wiceprezes zarządu Plast-Box SA. - Jesteśmy zdania, że w obecnej sytuacji na rynku jest to dla akcjonariuszy szczególnie ważne.