Plast-Box ponownie zwiększył zyski

Plast-Box ponownie zwiększył zyski
Od okresie stycznia do marca br. spółka Plast-Box odnotowała dobre wyniki finansowe - 35,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, 5,5 mln zł EBITDA i 1,95 mln zł zysku netto. Stopa EBITDA wyniosła 15,5 proc., zaś stopa zysku netto - 5,5 proc.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego kwartału 2016 roku - mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA. - Wzrost zysku netto o 169 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2015 roku, wysokie stopy EBITDA i zysku netto, to dobre sygnały dla inwestorów. Chcemy aby po 2015 roku, w którym uzyskaliśmy rekordowo dobre wyniki, rok 2016 również zakończył się sukcesem dla grupy kapitałowej Plast-Box.

Zarząd spółki podjął 19 kwietnia uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy za 2015 rok w wysokości 0,09 zł za akcję. Wypłata dywidendy ma nastąpić w dniu 13 czerwca, o czym ostatecznie zdecyduje ZWZ.

- Od 2013 roku spółka corocznie wypłaca dywidendę i zamierza tak czynić przez następne lata, co w ocenie zarządu, w obecnej sytuacji na rynku jest dla akcjonariuszy szczególnie ważne – mówi wiceprezes Krzysztof Pióro. – Jesteśmy mocną spółką z wielkimi perspektywami, obecnie poważnie niedowartościowaną. Warto kupować nasze akcje.