Plast-Box zwiększa obroty

Plast-Box zwiększa obroty
Plast-Box SA w czerwcu br. wypracował w ramach działalności prowadzonej przez spółkę-matkę jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 11,13 mln zł, co stanowi wzrost o 32,5 proc. rok do roku. Jednocześnie firma osiągnęła zysk netto w wysokości 430 tys. zł wobec 150 tys. zł straty w czerwcu 2012. Po sześciu miesiącach 2013 roku spółka osiągnęła jednostkowe przychody w wysokości 55,89 mln zł, co stanowiło wzrost o 12,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz zysk netto w wysokości 1,36 mln zł wobec 1,41 mln zł rok wcześniej.

- Na naszych rentownościach za sześć miesięcy zaważył zdecydowanie słabszy pierwszy kwartał - mówi Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA. - Chciałbym jednak przypomnieć, że obniżenie zysków w tym okresie dotyczyło tylko spółki-matki. Nasza spółka na Ukrainie wypracowała w pierwszym kwartale tak dobre wyniki, że na poziomie skonsolidowanym sprzedaż grupy rok do roku wzrosła o ponad 9 proc. do 30,8 mln zł, zysk brutto o 54 proc. do 1,73 mln zł, a zysk netto o 27 proc. do 1,37 mln zł. Sprzedaż na rynkach wschodnich, które obsługuje właśnie nasza ukraińska spółka, wciąż bardzo dynamicznie rośnie. Wyniki te będą jednak widoczne dopiero na poziomie skonsolidowanym. W rezultacie, wzmocnią one dobre wyniki jednostkowe za pierwsze sześć miesięcy tego roku. W drugim kwartale nastąpiło zdecydowane ożywienie na rynku, co przełożyło się także na zwiększone zapotrzebowanie na opakowania produkowane w Plast-Boksie w Polsce i za granicą. Pozwoliło nam to, nie tylko zrealizować założenia na ten okres, ale także w dużej mierze odrobić nieco gorszy pierwszy kwartał. Dodatkowo ceny polipropylenu ukształtowały się na niższym poziomie niż w pierwszym kwartale, co również ma pozytywny wpływ na nasze wyniki.

Opakowania Plast-Boxu sprzedawane są w 30 krajach europejskich, a eksport w pierwszym kwartale br. stanowił już 67,5 proc. przychodów. Sprzedaż do Unii Europejskiej wzrosła w tym okresie o 5,7 proc. i stanowiła 43,5 proc. produkcji eksportowej. Jeszcze dynamiczniej, bo o 33,9 proc., wzrosła sprzedaż na rynki wschodnie, gdzie trafiło 56 proc. eksportu. Największy udział w tym wzroście miała sprzedaż do Rosji i na Ukrainę.