Plast-Box zwiększył zysk o ponad połowę

Plast-Box zwiększył zysk o ponad połowę
Spółka Plast-Box opublikowała niezaudytowane, wstępne wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2016 roku. Narastająco po sześciu miesiącach grupa kapitałowa Plast-Box SA zanotowała 76,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 4,3 proc. EBITDA wypracowana w tym czasie wynosi 11,3 mln zł - wzrost o 1,1 proc. W ciągu półrocza 2016 roku grupa Plast-Box osiągnęła zysk netto wartości niemal 5,5 mln zł. Przekłada się to na wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 55,2 proc. Marża EBITA wyniosła 14,8 proc, a marża zysku netto 7,2 proc.

- Plast-Box kontynuuje dobrą passę, prezentując bardzo dobre wyniki finansowe - komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu. - Realizujemy to, czego można się było spodziewać po naszej spółce po udanym 2015 roku.

- Uzyskiwane marże EBITDA i zysku netto sytuują nas w czołówce firm produkujących opakowania z tworzyw sztucznych - stwierdza Krzysztof Pióro, wiceprezes Plast-Box SA. - Zamierzamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by trwale utrzymać tę pozycję.