Podsumowanie debat eksperckich Kampanii "Polska Chemia"

O nowych, długofalowych inwestycjach mówił także Adam Żurek, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Innowacji w Grupie Azoty przedstawiając szereg działań Grupy. Analityka rolnicza, recykling to tylko niektóre z aspektów, które poruszył. Jako drogę do rozwoju wskazał także nowe inwestycje kapitałowe. Zarówno Orlen jak i Grupa Azoty są Partnerami Strategicznymi Kampanii "Polska Chemia".

Radca ministra Jerzego Kwiecińskiego, Eugeniusz Sadowski poruszył temat kluczowych kierunków polityki rozwoju wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Mówił o znaczeniu zrównoważonego rozwoju a także o jego podstawach. Głos zabrał także przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, dyrektor Adam Małecki, który przedstawił instrumenty wsparcia nowych inwestycji, wśród których są zwolnienia podatkowe i granty o które przedsiębiorstwa sektora chemicznego mogą się ubiegać.

Ważnym aspektem rozwoju inwestycji w branży chemicznej są regulacje prawne. Najistotniejsze dotyczące aspektów środowiskowych, realizacyjnych, finansowania oraz lokalizacji i zgód inwestycyjnych przedstawiła, mecenas Iga Lis, lider zespołu ds. sektora chemicznego w Kancelarii CMS.

Polska Chemia jest jedną ze strategicznych gałęzi polskiej gospodarki. Wg najnowszych danych GUS’u sektor daje 312 tys. miejsc pracy (wzrost o 10 tys. w 2018r. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku), a każde z nich to od 2 do 8 miejsc pracy w innych branżach. Gospodarka i cały przemysł, bez chemii nie są w stanie istnieć. Produkcja sprzedana sektora w zeszłym roku kształtowała się na poziomie 240,3 mld PLN.

Jak wynika z najnowszej publikacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - Raportu Ekonomicznego 2017, był to okres stałego podnoszenia wartości najważniejszych wskaźników przemysłu chemicznego w Polsce. Wartość importu wyrobów przemysłu chemicznego wzrosła o 17,3% w porównaniu do roku 2016. Sektor zajmuje 2. miejsce pod względem wartości nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje z 14,5% udziałem w przemyśle ogółem. Spośród sektorów przemysłu chemicznego najważniejszymi nakładami odznacza się sektor produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, gdzie nakłady inwestycyjne stanowią 5,3% nakładów przemysłu ogółem. Premiera raportu miała miejsce podczas wydarzenia. Pełna wersja dostępna na stronie www.pipc.org.pl.

III Debata Polska Chemia


Debatę podsumował dr inż. Tomasz Zieliński, prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Wskazał, że nowoczesna gospodarka opiera się na inwestycjach i innowacjach tak więc i przemysł chemiczny musi się na nich opierać.

Kampania "Polska Chemia" to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego promujący sektor chemiczny, będący jednym ze strategicznych obszarów naszej gospodarki. Jest to najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania społeczna, której celem jest wskazywanie znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora chemicznego jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Źródło: PIPC

Czytaj więcej:
Rynek 935
Relacja 160