Podsumowanie debat eksperckich Kampanii "Polska Chemia"

Podsumowanie debat eksperckich… Za nami najważniejsze wydarzenia Kampanii „Polska Chemia”. Jesienią odbyły się dwie debaty ekspercie autorskiej Kampanii Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, której głównym celem jest promocja strategicznego sektora gospodarki, jakim jest Polska Chemia oraz budowanie płaszczyzny dialogu z administracją. Polski przemysł chemiczny to sektor promujący innowacyjność, dbający o środowisko, tworzący nowe miejsca pracy a także respektujący zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Kampania „Polska Chemia” to jedyny program promujący tak wysoce ważny dla polskiej gospodarki sektor jakim jest przemysł chemiczny. Jest to najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania społeczna.

Druga debata w ramach Kampanii "Polska Chemia" pt. "Odpowiedzialnie za środowisko. Odpowiedzialnie za gospodarkę." odbyła się 29 października 2018 roku w Warszawie. Spotkanie miało miejsce w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, które było współorganizatorem tego wydarzenia. Podczas debaty politycy, przedstawiciele administracji państwowej, naukowcy i przedsiębiorcy dyskutowali o najważniejszych, bieżących kwestiach gospodarczych i środowiskowych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie sektora chemicznego w Polsce.

- Polska chemia to 302 tysiące miejsc pracy, 11 tysięcy przedsiębiorstw i ponad 240 miliardów złotych produkcji sprzedanej. Przemysł chemiczny jest silnie powiązany z innymi sektorami gospodarki, a jego produkty znajdują zastosowanie we właściwie wszystkich obszarach produkcji - powiedział podczas otwarcia dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Znaczenie sektora i potrzebę współpracy z branżą chemiczną podkreślali w swoich wystąpieniach także przedstawiciele parlamentu i administracji rządowej.

- Chcemy wzmacniać współpracę z Polską Chemią. Bardzo zależy nam na Waszym rozwoju. Wasze inwestycje środowiskowe są dla nas powodem do dumy - powiedziała Beata Lubos, zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W podobnym tonie wypowiadał się senator Adam Gawęda, który w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie dialogu administracji publicznej z przedstawicielami sektora chemicznego.

- Chcemy szukać rozwiązań problemów przed którymi stoi PolskaChemia. Zależy nam na tworzeniu dobrego prawa i znajdowania rozwiązań łagodzących skutki trudnych regulacji.

Debata Polska Chemia


Spotkanie rozpoczęło się od przeglądu kluczowych regulacji prawnych mających wpływ na funkcjonowanie sektora. - Krajowy przemysł chemiczny jest w połowie drogi do wprowadzenia głównych regulacji środowiskowych na szczeblu europejskim i krajowym. Konkluzje BAT, EU ETS, Prawo Wodne czy przepisy odpadowe to tylko część wyzwań stojących przed sektorem - mówiła mec. Agnieszka Skorupińska, lider praktyki ochrony środowiska w Kancelarii CMS.

Podczas II Debaty w ramach Kampanii "Polska Chemia" nie zabrakło także głosu przedstawiciela PKN Orlen, który jest Partnerem Strategicznym Kampanii. - Przemysł chemiczny stoi przed licznymi wyzwaniami, ale także gigantycznymi kosztami. Pomimo stałego poprawiania wyników środowiskowych i dbałości o zrównoważony rozwój, nawet tak silna spółka nie jest w stanie prowadzać nowych regulacji z dnia na dzień - zaznaczał w swoim wystąpieniu dr inż. Arkadiusz Kamiński, ekspert w Biurze Ochrony Środowiska PKN Orlen.

Wiesław Lach, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Grupy Azoty S.A., drugiego Partnera Strategicznego Kampanii wypowiadał się w podobnym tonie i zaznaczył, że „Administracja powinna z nami dyskutować. Tylko wtedy uda nam się znaleźć sensowne rozwiązania.”

Czytaj więcej:
Rynek 1097
Relacja 185