Pol-Me, czyli synergia rynków polskiego i arabskiego

Pol-Me, czyli synergia rynków polskiego i arabskiego
Inicjatywa stworzenia portalu znalazła swe źródło przede wszystkim w chęci umożliwienia przedsiębiorcom obu tych rynków promocji własnej, a także wzajemnej wymiany informacji na temat proponowanych usług, produktów czy obszarów inwestycyjnych.
Wykorzystując doskonałą znajomość zasad dotyczących procesów biznesowych funkcjonujących w Polsce oraz w krajach arabskich, a także opierając się o wieloletnie doświadczenie w nawiązywaniu kontaktów miedzy ich rynkami, zdobyte dzięki współpracy z polskimi przedsiębiorcami, proponujemy innowacyjna, a zarazem skuteczna formę promocji polskich przedsiębiorstw na terenie rynku arabskiego oraz przedsiębiorstw arabskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

POl-ME rynek polski i arabskiPodstawowe cele portalu POL-ME, a zarazem korzyści wynikające z korzystania z portalu to:
  • propagowanie oraz prezentacja ofert handlowych polskich i arabskich przedsiębiorców, tak aby dotarły one do jak najszerszego grona potencjalnych klientów w obrębie obu rynków;

  • promowanie Polski jako interesującego obszaru dla działań handlowych oraz inwestycyjnych;

  • możliwość zaprezentowania swych usług oraz produktów przez przedsiębiorców arabskich dla grona przedsiębiorców polskich;

  • ukazywanie powiązań oraz wzajemnych zależności pomiędzy różnymi rynkami;

  • ułatwienie pozyskiwania bliskowschodnich partnerów biznesowych;

  • miedzy rynkowa wymiana informacji handlowych;

  • pomoc w nawiązywaniu współpracy;

  • budowanie oraz rozwijanie sieci kontaktów;

  • skuteczna reklama w Internecie.


Dzięki stworzeniu własnego profilu uwzględniającego opis, specyfikę oraz zakres działania firmy na portalu POL-ME, zarówno polscy jak i arabscy przedsiębiorcy oraz inwestorzy zyskają szanse na zwiększenie swego rynku zbytu.

Jak wykorzystać potencjał portalu POL-ME - trzy kroki do sukcesu.

1. Zapoznanie się z paleta świadczonych przez portal POL-ME usług.

2. Wybór jednego pakietu z trzech dostępnych, celem zamieszczenia danych o swych usługach czy produktach, umożliwiając sobie dotarcie do najszerszego grona potencjalnych klientów w Polsce i na rynku arabskim.
Czytaj więcej: Rynek 828Forum

Marwie

Chcialbym zacząć biznes 2018-04-26

Mzar80

Własna firma produkcyjna 2018-04-25

Lynard

TWORZYWO - POLIKETON 2018-04-24

Plaseco69

PC ABS i HIPS 2018-04-24

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Reportaże