Poliamid 6 dobry do pociągów

Poliamid 6 dobry do pociągów… Lanxess opracował nowy typ poliamidu 6.

Wymagania stawiane łatwopalnym materiałom i komponentom przez wchodzącą niebawem w życie europejską normę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej są niezwykle surowe dla termoplastów opóźniających palenie. Lanxess opracował jednak poliamid 6 Durethan DP BM 65 X FM30, który spełnia wymagania testów w zakresie nadchodzącej normy, osiągając dobre wyniki odnośnie poziomu zagrożenia do określonych zastosowań.

– Produkt ten otwiera możliwości w zakresie potencjalnych zastosowań w komponentach urządzeń elektrycznych w pojazdach szynowych narażonych na wysokie ryzyko wystąpienia pożaru. Chodzi m.in. o dławiki, przekładniki napięciowe, uzwojenia, styczniki i przełączniki – mówi Alexander Radeck, ekspert w firmie Lanxess.

Pomiary i wymagania europejskiej normy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej dla pojazdów szynowych są obecnie nadal definiowane według specyfikacji technicznej CEN/TS 45545. Warunki, które komponenty lub materiały muszą spełnić w testach określonych w normie zależą od konstrukcji pojazdu szynowego i typu transportu kolejowego, czyli kategorii konstrukcyjnych i operacyjnych. Rozróżnienie to odzwierciedla, jak dużo czasu pasażerowie spędzają w pojeździe szynowym w razie pożaru i jak bardzo są narażeni na ryzyko w konsekwencji pożaru.

Poliamid 6 spełnia wymagania poziomu zagrożenia


Poziom zagrożenia, który klasyfikuje potencjalne ryzyko zdefiniowany jest dla każdej kategorii konstrukcyjnej, w zależności od kategorii operacyjnej. Zdefiniowano łącznie trzy poziomy zagrożenia (HL 1-3), gdzie HL 3 jest poziomem najwyższym. Norma wyszczególnia typowe komponenty i zastosowania w pojazdach szynowych i przypisuje do nich ujednolicone procedury testowe dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Odnośny „produkt” musi spełnić wymagania o zmiennej surowości w takich testach, w zależności od poziomu zagrożenia.

Firma Currenta Fire Technology przeprowadziła, między innymi, testy toksyczności dymu i gęstości dymu oraz wskaźnika tlenu dla poliamidu 6. Specyficzna gęstość optyczna dymu okazała się wynosić jedynie 7 (łączny okres trwania testu: 20 minut). Poziom zagrożenia 3 osiągany jest przez wewnętrzne materiały dla wartości Ds(max) ≤ 150. Wartość CIT (tradycyjny wskaźnik toksyczności) równa 0,26 określona została dla toksyczności. Klasyfikację poziomu zagrożenia 3 osiągnąć można w tym teście dla wartości CIT ≤ 0,75. Przy 52,6 proc., wskaźnik tlenu OI był dużo wyższy niż minimalna wymagana wartość dla poziomu zagrożenia 3 równego 32 proc.

- Doskonała ognioodporność Durethan DP BM 65 X FM30 opiera się na właściwościach opóźniającej palenie, bez halogenu, fosforu i antymonu. Poliamid 6 udowodnił już doskonałe właściwości w transporcie kolejowym i jest stosowany w Eurotunelu np. w elementach mocujących kanały kablowe – mówi Radeck. Poliamid jest wzmocniony 65 proc. (wagowo) włóknami szklanymi/minerałami. Mimo tego roztopiony materiał jest niezwykle płynny (technologia EasyFlow), co oznacza, że można go stosować nawet w przypadku relatywnie niewielkiej grubości ścianek i skomplikowanych geometrii komponentów.

Czytaj więcej:
brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska

Reportaże

Forum