Police chcą osiągnąć sukces jeszcze w tym roku

Zakłady Chemiczne Police planują osiągnąć 38 mln zł zysku netto już w tym roku. Taką informację przekazała spółka w specjalnym komunikacie. Przygotowana prognoza uwzględnia efekty realizowanego właśnie programu naprawczego. Wcześniej zapowiadano, że dodatni wynik netto Police osiągną dopiero w 2008 r., a w 2007 roku firma miała zanotować 85 mln zł straty netto.

„Zarząd Zakładów Chemicznych Police SA prognozuje osiągnięcie przez spółkę w 2007 r. przychodów ze sprzedaży w wysokości 1.774 mln zł, a zysku netto w wysokości 38 mln zł" - napisała spółka w komunikacie.

Police podały, że prognoza została przyjęta przy założeniu średniego kursu wymiany w wysokości 3,79 zł za euro i 2,98 zł za USD.

Spółka zakłada wzrost cen w segmencie nawozowym na rynku krajowym, w tym w szczególności nawozów wieloskładnikowych i mocznika, wzrost cen eksportowych nawozów wieloskładnikowych, wzrost cen eksportowych mocznika, a także stabilizację cen bieli na rynkach eksportowych i na rynku krajowym oraz spadek cen amoniaku.

Głównym czynnikiem kształtującym koszty własne sprzedanych wyrobów w 2007 r. będzie poziom cen surowców i materiałów, a w szczególności cena gazu ziemnego, soli potasowej i fosforytów.

Według Polic, prawdopodobny jest wzrost cen gazu ziemnego w czwartym kwartale 2007 r., a także wzrost cen soli potasowej i fosforytów, utrzymanie się cen surowców tytanonośnych oraz wzrost stawek frachtowych w przewozach morskich.

„2007 r. w ZCh Police ma być okresem wprowadzania spółki na ścieżkę stabilizacji wyników finansowych. Zarząd po przyjęciu programu naprawczego dla spółki na lata 2007-2009, rozpoczął proces jego wdrażania. Program ten stanowi zbiór starannie wyselekcjonowanych zadań, wprowadzenie których ma na celu poprawę efektywności prowadzonego biznesu, a przez to, w dłuższej perspektywie wzrost wartości dla akcjonariuszy" - głosi komunikat.

Na początku lutego Police podały, że bez uwzględnienia efektów programu naprawczego oraz przejścia na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) odnotują w tym roku 85 mln zł straty netto. Już wówczas spółka zapowiedziała, że prognozę uwzględniającą program naprawczy i efekty wprowadzenia MSR przedstawi w późniejszym terminie.

Pod koniec marca Police zapowiadały z kolei, że planują osiągnąć dodatni wynik netto dopiero w 2008 r. i chcą to osiągnąć dzięki wdrażanemu obecnie programowi naprawczemu, który przewiduje m.in. co najmniej utrzymanie kosztów na obecnym poziomie i zwiększenie marż sprzedażowych.

Spółka ZCh Police miała po audycie 270,95 mln zł straty netto w 2006 r. wobec 76,68 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 260,23 mln zł wobec 47,15 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 1.671,36 mln zł wobec 1.667,84 mln zł rok wcześniej.

Czytaj więcej: Finanse 67