Police zmniejszą emisję spalin

Police zmniejszą emisję spalin
W poniedziałkowej uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego na budowie nowej instalacji udział wzięli m.in. b. premier Jerzy Buzek, wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, abp Andrzej Dzięga oraz Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu Zakładów Chemicznych Police SA.

Inwestycja w Zakładach Chemicznych Police SA stanowi część modernizacji elektrociepłowni II w Policach. Nowa instalacja ma zapewnić znaczące zmniejszenie emisji niektórych składników uwalnianych do atmosfery, dzięki czemu pozwoli spółce spełnić standardy unijne w zakresie emisji spalin. Zakończenie prac planowane jest na 2015 rok. Inwestycja w Zakładach Chemicznych Police SA o wartości 163,7 mln zł to druga, obok budowy gazoportu w Świnoujściu, budowa tej skali na Pomorzu Zachodnim.

- To ważna inwestycja, która pokazuje, że Zakłady Chemiczne Police SA biorą pełną odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego - powiedział podczas wmurowania aktu erekcyjnego Krzysztof Jałosiński. - Nowy węzeł oczyszczania spalin zapewni zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu oraz pyłu do wyśrubowanych norm unijnych.

Modernizacja istniejącej infrastruktury ECII obejmuje unowocześnienie dwóch kotłów oraz budowę węzła oczyszczania spalin. W jego skład wejdą instalacja odazotowania oraz instalacja odsiarczania spalin dla kotłów.

- Unia Europejska określa wymogi w zakresie ochrony środowiska, które są szczególnie ważne przy prowadzeniu działalności przemysłowej o dużym potencjale zanieczyszczeń - powiedział Jerzy Buzek. - Cieszę się, że tak ważna polska spółka jak Zakłady Chemiczne Police SA, ogranicza do minimum swój wpływ na środowisko naturalne. Dzięki temu pokolenia naszych dzieci i wnuków będą mogły cieszyć się zieloną Polską.

Z.Ch. Police SA


Do końca 2015 roku Grupa Azoty zamierza przeprowadzić łącznie 11 inwestycji proekologicznych. Liderem zmian na rzecz ochrony środowiska są właśnie zakłady w Policach. Na ich terenie rozpocznie się m.in. budowa instalacji do neutralizacji ścieków przemysłowych z instalacji bieli tytanowej, a także modernizacja systemu oczyszczania gazów porozkładowych. Z kolei w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach zostanie przeprowadzona modernizacja elektrociepłowni EC-2 oraz instalacji oczyszczania spalin. Również Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA przeznaczą znaczne środki na inwestycje proekologiczne - planowana jest tam modernizacja mechanicznej oczyszczalni ścieków. Unowocześniona zostanie także instalacja elektrociepłowni, w wyniku czego nastąpi zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz ograniczenie emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.

Czytaj więcej: Ekologia 245 Inwestycje 716