Polietylen w produkcji opakowań kartonowych

Polietylen w produkcji opakowań kartonowych
Tworzywa sztuczne służą do produkcji opakowań … z tworzyw sztucznych. To oczywiste. Ale okazuje się, że bez tworzyw nie byłoby także innych rodzajów opakowań.

Opakowania kartonowe to praktyczne wielowarstwowe opakowania, w których płynne środki spożywcze można przechowywać przez długi okres czasu z zachowaniem ich własności. Funkcję bariery ochronnej pełni zazwyczaj nie większa niż o wielkości 0,05 mm powłoka polietylenowa. Do wykonania jednolitrowego kartonu potrzebne jest ok. 6 gramów polietylenu.

Polietylen jest całkowicie wolny od substancji szkodliwych dla zdrowia, a także nie posiada zapachu ani smaku i nie wchodzi w reakcję z żadnymi powszechnie stosowanymi chemikaliami. Dlatego też zaszeregowano go do grupy obojętnej w stosunku do środków spożywczych. Nadaje się on również idealnie do produkcji opakowań na środki spożywcze.

Polietylen z powodu swojej wszechstronności stał się najczęściej produkowanym na świecie tworzywem. Przez silne podgrzewanie benzyny surowej uwalniany jest gazowy etylen. W trakcie produkcji polietylenu z gazu przez połączenie w łańcuchy cząsteczek etylenu powstaje gęsta ciecz. Jest ona poddawana ciśnieniu z dysz, gdzie wirujące noże rozdrabniają zastygający polietylen na granulat. W zależności od rodzaju produkcji można wytworzyć polietylen o różnych właściwościach. Można go obrabiać do postaci elastycznych, miękkich lub twardych, stałych produktów, np. opakowań, rur, zbiorników lub folii spożywczych.

Podczas produkcji pod niskim ciśnieniem polietylen ma dużą gęstość, staje się stały i twardy. To polietylen wysokiej gęstości (HDPE)). Z kolei jeśli w trakcie produkcji pod wysokim ciśnieniem polietylen ma małą gęstość, staje się giętki i elastyczny, wtedy mamy do czynienia z polietylenem niskiej gęstości (LDPE). Im wyższy wskaźnik płynięcia, tym bardziej płynne jest to tworzywo. Ze względu na swoje własności plastyczne polietylen jest idealnym materiałem wiążącym i izolującym stosowanym w opakowaniach kartonowych.

Firmy produkujące opakowania kartonowe stosują polietylen niskiej gęstości o różnym wskaźniku MFI. Na podstawie specyfikacji utrzymywane są odpowiednie parametry techniczne materiału. Bardzo ważna jest jakość dostarczanego surowca i spełnianie wymagań narzucanych przez przepisy oraz regulacje prawne dotyczące produkcji opakowań używanych w przemyśle spożywczym: dyrektywa europejska EEC czy obowiązująca w USA FDA.

Jaki wpływ na środowisko naturalne mają opakowania oraz zawarty w nich polietylen?

Odpady polietylenu powstające w trakcie procesu wytwarzania opakowań wracają do cyklu produkcyjnego. Również polietylen odzyskany ze zużytych opakowań w trakcie recyklingu znajduje zastosowanie, jest on używany jako źródło energii w procesie produkcji cementu, zastępując ropę naftową.