Polimery dla zaawansowanych technologii

Polimery dla zaawansowanych technologii
W Łodzi dobiega końca międzynarodowa konferencja pod tytułem "Polimery dla Zaawansowanych Technologii".

Wydarzenie organizuje Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Ponad 300 uczestników spotkania może zapoznać się z najnowszymi światowymi i krajowymi osiągnięciami w nauce o polimerach.

Oficjalne otwarcie konferencji PAT2011 miało miejsce 3 października. Tuż po ceremonii otwarcia odbyły się pierwsze panele dyskusyjne kierowane przez naukowców światowej rangi, takich jak prof. Stanisław Penczek, czy prof. Abraham Domb z Izraela. Konferencja PAT po raz pierwszy organizowana jest w Polsce. W jej trakcie czołowi światowi naukowcy m.in. z Niemiec, Francji, USA, Czech, Wielkiej Brytanii, Izraela, Grecji, Japonii, Włoch, Chile, Chin, Turcji, Rosji, Korei, Polski oraz Szwecji poruszają tematy oraz inicjują dyskusje związane z tematyką szerokiego zastosowania biodegradowalnych polimerów w różnych gałęziach przemysłu.

Jednym z istotniejszych zagadnień ukazujących zastosowanie polimerów dla zaawansowanych Technologii jest projekt BIOPOL, nad realizacją którego czuwa właśnie Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

Za ta nazwą kryje się technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych. Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma umożliwić opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących tworzeniu nowych asortymentów produktów z polimerów biodegradowalnych otrzymywanych ze źródeł odnawialnych. W sposób szczególny mowa jest o polimerze wytwarzanym z kwasu mlekowego, czyli poliaktydu, a także biodegradowalnych poliestrów z dostępnych krajowych surowców.

To bardzo ważne działanie, gdyż najbliższe lata to czas formowania się międzynarodowego rynku producentów polilaktydu i innych biodegradowalnych poliestrów wytwarzanych z udziałem surowców odnawialnych. Jeżeli w tych latach polski przemysł nie wdroży odpowiednich technologii, zamiast producentem, stanie się importerem tych nowoczesnych materiałów lub licencjobiorcą technologii ich wytwarzania, co będzie rozwiązaniem dużo kosztowniejszym. Rezultatem projektu BIOPOL mają być modelowe instalacje o skali technicznej, zawierające wszystkie elementy potrzebne do wdrożenia technologii na skalę produkcyjną. Zostaną one udostępnione w postaci bezpłatnych licencji.