Polipropylen Clyrell 514L alternatywą dla PCW i A-PET

Polipropylen Clyrell 514L alternatywą dla PCW i A-PET
Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp z o.o., która jest w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o. w swej handlowej ofercie proponuje innowacyjny gatunek z asortymentu firmy Basell. Jest nim Clyrell1 RC 514L, łatwo przetwarzalny gatunek polipropylenu do produkcji przezroczystych i sztywnych opakowań metodą termoformowania jako alternatywa dla PCW i A-PET.

Clyrell RC 514L jest gatunkiem tworzywa adresowanym do producentów opakowań wymagających wysokiej przezroczystości w połączeniu z odpowiednią sztywnością. Typowym obszarem zastosowania tworzywa Clyrell jest produkcja kubków, opakowań typu „blister”, termoformowanych tacek do pakowania mięsa, świeżych warzyw oraz dań gotowych.

W porównaniu do standardowych gatunków polipropylenu, Clyrell RC 514L posiada szeroki zakres parametrów przetwórczych i użytkowych, co pozwala na łatwe zastąpienie nim w procesie produkcji tworzyw takich jak sztywny PCW czy A-PET. Clyrell łączy w sobie wysoką sztywność i przezroczystość. Dzięki temu uzyskiwana jest wysoka odporność mechaniczna opakowania i optymalne właściwości estetyczne.

Termoformowane tackiTermoformowane tacki do świeżych warzywTermoformowane kubki

Folia przeznaczona do dalszego termoformowania może być wytwarzana jako jedno lub wielowarstwowa oraz laminowana. Opakowanie może być napełniane na gorąco, sterylizowane oraz podgrzewane wraz z zawartością w kuchence mikrofalowej. Opakowanie z polipropylenu Clyrell łatwo poddaje się zgrzewaniu bez konieczności stosowania dodatkowej warstwy.

Dzięki optymalnemu połączeniu wymienionych parametrów oraz korzystnym parametrom przetwórczym, Clyrell stanowi zamiennik dla polistyrenu, polichlorku winylu czy A-PET bez konieczności inwestycji w proces termoformowania, napełniania i zamykania opakowań. Bardzo korzystnie kształtuje się także wielkość skurczu – około 1%.

W celu potwierdzenia zalet polipropylenu Clyrell RC 514L, firma Basell przeprowadziła szereg prób porównawczych u swoich klientów na liniach pakujących typu FFS przy zastosowaniu gatunku Clyrell i tworzywa A-PET. Produkowano przezroczyste, płytkie tacki do pakowania mięsa, wędlin i sera. Wyniki prób potwierdzają, że parametry i wydajność produkcji oraz zużycie tworzywa stawiają Clyrell w korzystnej pozycji względem A-PET.


# # #


Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.