Poliuretan - materiał izolacyjny bliski ideałowi?

Na czym w takim razie polega różnica między materiałami PUR i PIR?

Poliizocyjanuran, znany po prostu jako PIR, posiada lepsze parametry ogniowe od standardowego poliuretanu PUR. Normy produktowe obejmują obie odmiany poliuretanu, a PIR to udoskonalona odmiana poliuretanu o zmodyfikowanej budowie, która jest efektem cyklotrimeryzacji grup izocyjanianowych. W jej wyniku następuje korzystna z punktu widzenia właściwości ogniowych modyfikacja budowy chemicznej poliuretanu, polegająca na wytworzeniu pierścieni izocyjanurowych określanych jako struktura PIR. Z tego właśnie względu stale rośnie udział wyrobów PIR w ogólnej liczbie izolacji poliuretanowych wytwarzanych na potrzeby budownictwa. 

Dodatkowo PUR i PIR cechuje odporność na grzyby, pleśń, rozpuszczalniki i kwasy. W przypadku natrysku poliuretanu zamkniętokomórkowego pojawia się dodatkowy efekt mechanicznego wzmocnienia izolowanej cieplnie struktury, a w przypadku natrysku otwartokomórkowego polepszenia właściwości akustycznych. 

Wspomina pan o izolacyjności cieplnej, która ma coraz większe znaczenie w budownictwie - zarówno w Polsce, jak i na świecie. Obecnie jednym z trendów jest konstrukcja domów pasywnych i tych o zwiększonej wydajności energetycznej. Jak rosnąca popularność tego typu obiektów oddziałuje na rynek wyrobów z poliuretanu?

Projektowanie i wznoszenie budynków wysoce efektywnych energetycznie to faktycznie rosnący w siłę trend, którego nie można lekceważyć. Również w Polsce powstaje coraz więcej obiektów o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej, w tym także budynków pasywnych. Jest to w znacznej mierze zasługą architektów i przedsiębiorców budowlanych, ale wynika także z coraz wyższych oczekiwań użytkowników i właścicieli zainspirowanych popularnymi w Europie nowoczesnymi i tanimi w eksploatacji budynkami. W rezultacie stale rośnie popyt na wyroby izolacyjne, w tym także na te bardziej skuteczne od stosowanych tradycyjnie, czyli na poliuretan PUR i PIR.

hala

Jakie są najpowszechniej wykorzystywane metody izolacji poliuretanem, jeśli chodzi o sektor budownictwa jednorodzinnego?

Wspominałem wcześniej o technologii natryskowej, która obejmuje pianki otwarto- i zamkniętokomórkowe. Głównym powodem różniących je parametrów jest inna gęstość. W przypadku pierwszego z wymienionych rodzajów natrysku wynosi ona zwykle od 8 do 12 kg/m3, zaś jeśli chodzi o drugi typ wartość ta jest co najmniej trzykrotnie wyższa. W piankach otwartokomórkowych (tych o niższej gęstości) czynnikiem izolującym jest przede wszystkim powietrze. Z kolei pianki sztywne mają lepsze parametry izolacyjne dzięki strukturze zamkniętych komórek, które są wypełnione gazem spieniającym o niskiej lambdzie. Oba typy pianek są często wykorzystywane do aplikacji in-situ. Dodatkowo technologie natryskowe cechuje bardzo dobra przyczepność do podłoża, szybka aplikacja, a także brak konieczności składowania dużych ilości wyrobów przed ich zamontowaniem, co może mieć miejsce w przypadku innych rodzajów izolacji. Trzeba pamiętać, że natrysk poliuretanu powinien być wykonany przez specjalistyczną firmę, której pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni, posiadają profesjonalny sprzęt do wytwarzania poliuretanu, stosują środki ochrony osobistej itp. W przypadku budynków jednorodzinnych należy także wspomnieć o płytach izolacyjnych, które mogą być z powodzeniem stosowane na dachy skośne, płaskie oraz ściany (od strony zewnętrznej i wewnętrznej) i posadzki, jak również do wykonywania izolacji technicznych z poliuretanu.


Czytaj więcej:
Wywiad 291