Poliuretan - materiał izolacyjny bliski ideałowi?

 jakie korzyści wiążą się z zastosowaniem poliuretanu w budownictwie przemysłowym? Czy popularność tego materiału jest równie duża w tym segmencie, jak w konstrukcji domów osób prywatnych?

Ze względu na ogromną popularność i długą historię w Polsce tzw. ''lekkiej obudowy'' z płyt warstwowych z poliuretanu, duża część hal (a dokładniej mówiąc, ich ścian) jest projektowana i wznoszona z wykorzystaniem tych właśnie wyrobów. Nieco inaczej wygląda sytuacja jeśli chodzi o płyty izolacyjne, które mogą być stosowane zarówno na ściany jak i na dachy (włącznie z dachami płaskimi), posadzki itp. Ich udział w rynku krajowym jest wciąż stosunkowo niski i z pewnością nie zadowala firm oferujących te wyroby. Jest to tym bardziej zastanawiające, że uwzględnione w projekcie konstrukcyjnym hali pozwalają one na zmniejszenie ciężaru i kosztu konstrukcji dachu, blachy trapezowej, obróbek i łączników. Wynika to zarówno z mniejszego ciężaru właściwego, jak i lepszej izolacyjności cieplnej, co skutkuje zastosowaniem izolacji o mniejszej grubości i mniejszym ciężarze. 

Czy z biegiem lat jakość izolacji poliuretanowej zmienia się na tyle, by wymiernie oddziaływać na przenikalność termiczną budynku?

Nie, zdecydowanie nie ma powodów do takich obaw. Faktycznie, wraz z upływem czasu gaz spieniający znajdujący się w zamkniętych komórkach poliuretanu jest częściowo zastępowany przez powietrze. Jest to jednak brane pod uwagę na etapie badań parametrów cieplnych wyrobów z poliuretanu, a podawana przez producenta w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU/DoP) wartość współczynnika przewodzenia ciepła (lambda) obejmująca niezbędne dodatki te zmiany uwzględnia. Ta zawyżona (gorsza) wartość lambdy określa maksymalny poziom, do jakiego współczynnik przewodzenia ciepła będzie się zbliżał w długim okresie. I właśnie ta wartość (tzw. lambda deklarowana uwzględniająca starzenie) jest dla wyrobów z poliuretanu zamkniętokomórkowego lepsza (niższa) od lambdy tradycyjnych materiałów izolacyjnych. Ponieważ jest ona jedyną wersją współczynnika braną pod uwagę w obliczeniach projektantów, nie można powiedzieć że zmienia się w czasie. 


ocieplanie dachu

Wspominał pan wcześniej o izolacjach technicznych z poliuretanu. Czym się one charakteryzują?

Generalnie izolacje techniczne są stosowane w celu zminimalizowania strat powstających w wyniku przepływu ciepła bądź chłodu między składowanym lub transportowanym medium, a otoczeniem. Przykładem mogą być chociażby systemy przeznaczone do ogrzewania i chłodzenia, które dzięki wykorzystaniu izolacji cieplnej o odpowiedniej efektywności znacząco zmniejszają ilości ''traconej'' energii. Izolacje techniczne mogą także zabezpieczać instalacje przed kondensacją pary wodnej, a także chronić osoby przebywające w pobliżu instalacji przed negatywnymi skutkami zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury. 

Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła lambda izolacji technicznych z poliuretanu możliwe jest zastosowanie stosunkowo cienkiej warstwy, która będzie spełniała swoje zadanie równie efektywnie, jak grubsza warstwa wykonana z innego rodzaju materiału. Wykorzystanie izolacji z poliuretanu umożliwia także pozostawienie większej wolnej przestrzeni w bezpośrednim otoczeniu instalacji, a czasami jest wręcz jedynym sposobem zaizolowania ze względu na małą ilość wolnego miejsca. Dobór wyrobów izolacyjnych pod kątem konkretnego zastosowania nie powinien stanowić większego problemu, ponieważ na rynku istnieje szereg zróżnicowanych wariantów izolacji z poliuretanu (wymiary, kształty, otuliny, łupki, z płaszczem zewnętrznym np. z PVC lub aluminium, lub bez płaszcza). Płaszcz zewnętrzny stanowi dodatkową asekurację mechaniczną (odporność/wytrzymałość) oraz zwiększa bezpieczeństwo instalacji.

Jak pana zdaniem rysuje się przyszłość materiałów izolacyjnych?

Jestem przekonany, że z biegiem lat zapotrzebowanie na szeroko rozumianą energię będzie rosnąć. Tym samym będzie wzrastać także zapotrzebowanie na wyroby izolacyjne, szczególnie na te bardziej efektywne; tak więc z optymizmem patrzę na przyszłość całej naszej branży, mimo coraz większej liczby sygnałów o próbach dyskredytowania niektórych rodzajów materiałów izolacyjnych ze względu na parametry ogniowe. Dopóki w ramach przepisów projektanci będą mogli się kierować relacją cena/efektywność (price/performance ratio), czyli nie będą zmuszeni do ''wyboru'' danego typu materiału izolacyjnego ze względu na wymogi formalne, tak długo będę spokojny o przyszłość wyrobów z poliuretanu przeznaczonych do izolacji cieplnej w budownictwie.

Rozmawiała Agata Mojcner


Czytaj więcej:
Wywiad 278