Półmetek akcji Recykling Rejs: odzyskuj tworzywa sztuczne

Półmetek akcji Recykling Rejs: odzyskuj tworzywa sztuczne
Trwa proekologiczna akcja „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”, którą Fundacja PlasticsEurope Polska organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim.

Pokonana została już połowa trasy, wiodącej od Oświęcimia do Gdańska. Całość jest podzielona na ponad 20 etapów. Przystanki ustalono m.in. w Krakowie, Tarnobrzegu, Puławach, Warszawie, Płocku, Toruniu, Grudziądzu, Tczewie.

Podróżujący kajakiem po Wiśle Dobrowolski odbył wiele spotkań i rozmów z mieszkańcami nadrzecznych miejscowości, namawiając ich do wspólnej troski o czystość rzeki i informując o wartości odpadów tworzyw sztucznych.

W stolicy, będącej półmetkiem jego rejsu, mówił choćby o tym, że to największe skupisko ludności w Polsce, wytwarza rocznie ponad 700 tys. ton wszystkich odpadów komunalnych.

Pomimo wzrastającej świadomości ekologicznej mieszkańców i pomimo wysiłków zarządców i firm zagospodarowujących odpady, ciągle można znaleźć w stolicy śmieci, czy to porzucone bezmyślnie, czy celowo. Zwłaszcza zaśmiecanie okolic rzek jest niebezpieczne dla środowiska, ale i dla samych mieszkańców. Oto bowiem porzucone na brzegu rzeki odpady trafiają do rzeki, zanieczyszczają ją - a to przecież to z Wisły stolica pobiera wodę pitną - i w końcu docierają do morza, gdzie dokładają się do istniejącego zanieczyszczenia.

Dominik Dobrowolski


Wszystkie tworzywowe odpady, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane. To jedyny surowiec, który nie tylko można powtórnie przerobić poprzez recykling na nowe wyroby. Można także odzyskać z tego surowca zmagazynowaną w nim energię, wykorzystując go do produkcji paliw alternatywnych, zastępujących tradycyjne paliwa energetyczne.

Energia odzyskana z przetworzenia jednej torby polietylenowej pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką. Odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej, np. jako czynnik redukcyjny przy wytopie stali.

- Zgodnie z informacją Centrum Informacji o Środowisku, czystość wody w rzekach Polsce poprawia się z roku na rok ze względu na uruchamianie kolejnych oczyszczalni ścieków. Natomiast coraz bardziej widoczne stają się środowisku wodnym liczne śmieci, co ma przyczyny między innymi w niewłaściwych zachowaniach konsumenckich czy w zwykłym braku kultury - mówi Anna Szałkowska, menadżer ds. komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska. - Poprzez wydarzenia takie jak Recykling Rejs chcemy budować świadomość ekologiczną Polaków oraz wykształcić w nich odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania. Z całkowitej ilości ropy naftowej i gazu blisko 85 proc. jest bezpośrednio spalane, bądź jako paliwo, do pojazdów bądź do produkcji energii lub ciepła. Tylko 4 proc. światowej produkcji ropy naftowej zużywa się jest do produkcji tworzyw sztucznych, a korzystamy z tej ilości wielokrotnie – najpierw w wyrobie z tworzywa, potem właściwie zagospodarowując odpad. Dlatego właściwe zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych jest tak ważne dla racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i zrównoważonej gospodarki – dodaje Anna Szałkowska

Czytaj więcej: Ekologia 249