Polska branża tworzyw sztucznych: stan obecny

Polska branża tworzyw sztucznych: stan obecny
Polska Izba Przemysłu Chemicznego jak co roku dokonała podsumowania stanu krajowej branży chemicznej, w tym sektora tworzyw sztucznych. Tym razem analizie został poddany 2009 r. Zmian w porównaniu z przeszłością jest niewiele. Polska wciąż ma ujemne saldo jeśli chodzi o wymianę handlową realizowaną dla tworzywach sztucznych.

Jak napisali twórcy raportu z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która zrzesza firmy rodzimego sektora chemicznego, w ubiegłym roku odnotowano dalszepogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym. Wynik finansowy netto przemysłu chemicznego wyniósł 1, 34 mld zł, czyli o 24,4 proc. mniej niż w roku poprzednim. Jedynie producenci wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych wykazali ponad dwukrotny wzrost dynamiki wyniku finansowego netto z 877,9 mln zł w 2008 roku do 2, 08 mld zł w 2009 roku. Tak dobrego wyniku w branży chemicznej nie zanotował żaden inny sektor. Tym samym więc gdyby nie osiągnięcia przetwórców tworzyw, to cała kondycja polskiej branży chemicznej byłaby w tej chwili dużo gorsza. Można zatem wnioskować, że przetwórstwo tworzyw sztucznych jest w Polsce kluczowym segmentem całego przemysłu chemicznego.

Polska branża tworzyw sztucznych: stan obecny


To właśnie za sprawą przetwórców tworzyw w całym przemyśle chemicznym nastąpił 11,9 proc. wzrost wyniku finansowego netto w ujęciu rocznym w opisywanym okresie. Pomimo poprawy wskaźników rentowności w przemyśle oraz przetwórstwie przemysłowym, wskaźniki rentowności dla przemysłu chemicznego pogorszyły się o 1 punkt procentowy do 3,5 proc. w przypadku wyrobów chemicznych. I ponownie jedynie w odniesieniu do produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych nastąpiła poprawa wskaźnika rentowności obrotu netto w 2009 roku w stosunku do 2008 roku o 3 punkty procentowego, czyli do 5,3 proc.

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych realizowana przez polskie firmy w ubiegłym roku przyniosła przychody ze sprzedaży na poziomie 38,02 mld zł. To wynik korzystniejszy niż w 2008 r., gdyż wtedy przychody ze sprzedaży opiewały na kwotę 36,94 mld zł.

Warto przy okazji zaznaczyć, że po wzroście dynamiki cen wszystkich wyrobów chemicznych w 2008 roku o 6,9 proc., 2009 rok przyniósł jej zdecydowany spadek do 0,7 proc. Mimo tego stanu rzeczy produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych odnotowała wzrost dynamiki cen aż o 5,1 proc. w 2009 roku.