Polska ważnym uczestnikiem Programu Vinyl 2010

Polska ważnym uczestnikiem Programu Vinyl 2010
Polska jest ważnym rynkiem realizowanego już od dziesięciu lat programu Vinyl 2010, którego celem jest jak największy zakres recyklingu poużytkowego PVC.

Program dostarcza premie finansowe przeznaczone do wsparcia zbiórki odpadów polichlorku winylu w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa. Celem jest utrzymanie stałego poziomu kierowania odpadów w postaci poużytkowego PVC do recyklingu w Europie. Chodzi o odpady, które nie są objęte regulacjami prawnymi.
Program Vinyl jest obecny aktualnie w 17 europejskich państwach. Oprócz Polski są to Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania.

W 2010 r. w naszym kraju poddano recyklingowi pokonsumenckiemu 13,22 tys. ton polichlorku winylu. To najlepszy wynik w całej historii rodzimego rynku. Wcześniej bowiem w 2007 r. udało się osiągnąć rezultat ledwie 475 kg, w 2008 r. było to już 3,51 tys. ton, w 2009 r. pułap osiągnął 7,64 tys. ton. Jak zatem widać wzrost w ostatnich latach postępuje o prawie 100 proc. rocznie. Łącznie na Polskę przypada 5,19 proc. całego europejskiego udziału w zakresie recyklingu PVC. W 2010 r. wyniósł on wśród wymienionych państw aż 254,81 tys. ton i był o 68 tys. ton lepszy niż w roku wcześniejszym.

W gronie liderów znalazły się Niemcy (92,24 tys. ton tworzywa PVC), Wielka Brytania (49,34 tys. ton), Francja (17,37 tys. ton), Holandia (16,91 tys. ton), Czechy (16,46 tys. ton), Włochy (16,41 tys. ton). Nasz kraj znalazł się na ósmym miejscu.


W odniesieniu do Polski dało się zauważyć, że jest ona w dużym stopniu zależna od sytuacji w Niemczech. Rosnące koszty transportu i wahania w cenach walut były głównymi przyczynami wzrostu cen zakupu odpadów z polichlorku winylu. Pięciu nowych polskich recyklerów, w połączeniu z prawie 30 proc. wzrostem zanotowanym przez istniejącą już nad Wisłą sieć recyklerów, sprawiło, że w ocenie zarządzających programem nasz kraj został uznany za jeden z najdynamiczniej rozwijających się pod względem rynku PVC poddawanego recyklingowi. Tak jak i w innych krajach zbiórka obejmowała takie produkty z PVC jak rury, profile i sztywne folie.

Firmami zaangażowanymi w uczestnictwo w Programie są w Polsce takie firmy jak CTS-TCT Polska, Dyla Polska, Orianex, Pipelife Polska, Poliplast, VEKA Polska oraz Wavin Metalplast. Także włocławski Anwil aktywnie wspierał działania realizowane w ramach programu.

- Jesteśmy liderem w branży i jedynym polskim oraz największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem PVC. Dlatego w naturalny sposób czujemy się współodpowiedzialni za realizację idei zrównoważonego rozwoju firm chemicznych. Zrównoważony rozwój - jedna z podstawowych przesłanek Programu Vinyl 2010 - jest od wielu lat wpisany w filozofię działania naszej firmy - tłumaczy Remigiusz Paszkiewicz, prezes Anwilu. - Natomiast bezpośrednia aktywność spółki w Programie wynika z portfela produktowego Anwilu, który jest producentem polichlorku winylu - zarówno w formie podstawowej, jak i wstępnie przetworzonego. Ponieważ nie produkujemy wyrobów końcowych, dlatego też skoncentrowaliśmy się na tych elementach Programu, które dotyczą dodatków do przetwarzanego PVC. Nigdy nie stosowaliśmy stabilizatorów kadmowych, ale w porównaniu do roku 2000 udało się nam ograniczyć stosowanie stabilizatorów ołowiowych o około 80-90 proc. – kwituje Paszkiewicz.