Polski producent plastyfikatorów w elitarnym stowarzyszeniu

Polski producent plastyfikatorów…
Z dniem 1 stycznia 2017 r. Grupa Azoty ZAK SA stanie się pełnoprawnym członkiem Europejskiej Rady Plastyfikatorów i Półproduktów (ECPI, European Council for Plasticisers and Intermediates), zrzeszającej dotychczas sześciu najważniejszych producentów reprezentujących ten segment przemysłu w Europie, tj. firmy BASF, Deza, ExxonMobil, Evonik, Lanxess i Perstorp.

Dla spółki dołączenie do grona ECPI to szansa na znaczący udział w kreowaniu rynku oraz zaznaczenie swojej pozycji jako jednego z czołowych europejskich producentów plastyfikatorów i alkoholi OXO.

- Członkostwo w ECPI ma dla naszej spółki ogromne znaczenie, ponieważ dzięki niemu uzyskamy dostęp do najważniejszych informacji oraz będziemy mogli uczestniczyć w konsultacjach nad nowymi projektami legislacyjnymi w obszarze plastyfikatorów i półproduktów - mówi Mateusz Gramza, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA.

ECPI to zrzeszenie branżowe działające w strukturze CEFIC (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego). Misję ECPI stanowi dostarczanie interesariuszom rzetelnych informacji na temat zastosowań plastyfikatorów, ich bezpiecznego stosowania i statusu prawnego, w oparciu o wyniki badań naukowych.

Siedziba ECPI mieści się w Brukseli, a organizacja współpracuje z władzami ustawodawczymi i regulacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi na poziomie Unii Europejskiej, jak również krajów członkowskich, aktywnie wspierając realizację programów badawczych. Ponadto ECPI regularnie prowadzi własne projekty badawcze, utrzymując stały kontakt z firmami, które wykorzystują plastyfikatory do produkcji przedmiotów codziennego użytku z tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej: Plastyfikatory 37

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®)
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A